AM_12_1
Asias Millioner 2012 #1

Hovedsaker i denne utgaven:
Årsmelding 2011.

AM_12_2
Asias Millioner 2012 #2

Hovedsaker i denne utgaven:
Årsmelding 2011.

AM_12_3
Asias Millioner 2012 #3

Hovedsaker i denne utgaven:
India for Kristus

AM_12_4
Asias Millioner 2012 #4

Hovedsaker i denne utgaven:
Stor respons for Nord – Korea

AM_12_5
Asias Millioner 2012 #5

Hovedsaker i denne utgaven:
Nytt Global Mission Centre

AM_12_6
Asias Millioner 2012 #6

Hovedsaker i denne utgaven:
Rapport fra Nord – Korea