AM_13_1
Asias Millioner 2013 #1

Hovedsaker i denne utgaven:
Årsmelding 2012.

AM_13_2
Asias Millioner 2013 #2

Hovedsaker i denne utgaven:
Muligheter i Nord- Korea

AM_1303
Asias Millioner 2013 #3

Hovedsaker i denne utgaven:
Inn i en ny epoke

AM_13_4
Asias Millioner 2013 #4

Hovedsaker i denne utgaven:
På egne ben i Nord- Korea

AM_13_5
Asias Millioner 2013 #5

Hovedsaker i denne utgaven:
Kjærlighet til barna

AM_13_6
Asias Millioner 2013 #6

Hovedsaker i denne utgaven:
Nord- Korea: Det vakre og det triste