Misjonsmøter med EOM i 2018

Alle møter før sommeren er avviklet. Nye møtedatoer for høsten kommer når det er klart.