Bibel

Er det nok Bibler i Kina?

Situasjonen for de kristne i Kina er et tema som opptar mange. Har de frihet, eller opplever de forfølgelse?

Bibel

Har de nok bibler, eller trenger de flere? Er det tilstrekkelig med det som blir produsert i landet, eller er det behov for å skaffe bibler fra utlandet? Svara på disse spørsmåla varierer veldig alt etter hvem en snakker med, hvor en befinner seg og hvem en er påvirket av.

Myndighetene har et utrolig godt utbygd PR apparat, og de har i stor grad overbevist verden om at de kristne i Kina har frihet. Sammenliknet med troende i Nord-Korea er det naturligvis også ganske sant. Om en går 30 år tilbake, er det også hevet over all tvil at situasjonen i dag er bedre. De som underlegger seg myndighetenes kontroll og følger deres spilleregler og restriksjoner, opplever også naturligvis langt mindre forfølgelse enn de mange som nekter å la staten være hode for Kristi legeme på jord. Dessuten må en legge til at Kina har store regionale forskjeller. Det som er tillatt i en region er umulig i en annen. Lover og regler blir fulgt ulikt til forskjellige tider og håndhevet ulikt fra sted til sted.

Hva bibler angår, er det er faktum at 2 – 4 millioner bibler blir ”lovlig” trykt hvert år. Det er imidlertid også et faktum at myndighetene har fullstendig kontroll over antallet som blir produsert og over hvordan og hvor de blir distribuert. Kun ett trykkeri har tillatelse til å trykke bibler. Guds ord er ikke å få kjøpt i noen bokforretninger, men distribueres kun gjennom et visst antall registrerte menigheter. Det hevdes ofte at hvem som helst kan kjøpe bibler der, men realitetene er ofte annerledes.

De fleste kristne i Kina tilhører ikke-registrerte menigheter. Storparten av landets antatt 130 millioner kristne (et tall som ingen kan ”bevise” eller ”motbevise”), bor langt fra storbyer og steder hvor Guds ord blir solgt. De har ikke anledning til å reise eller råd til å kjøpe en bibel. Dessuten er det umulig for dem å skaffe nok. Ei dame i Beijing som skulle på besøk til en menighet ute på landsbygda, ble bedt om å ta med minst 30 bibler – om hun kunne skaffe dem. Hun gikk til en registrert menighet og bad om å få kjøpe 30 bibler. ”Hva skal du med så mange, og hvem er de for?” ble hun spurt. Etter mye fram og tilbake fikk hun kjøpe 4 bibler. Hun tok bussen til neste kirke og så til en annen. Samme historien gjentok seg. Etter å ha brukt en hel dag på reising rundt til 8 menigheter, fikk hun til slutt tak i 30 bibler. Om hun hadde bedt om 300 eller 3000, ville det vært en umulighet.

Vi er overbevist om at det fremdeles finnes titalls millioner av kristne som ikke har en bibel – kort og godt fordi de ikke får tak i en. For noen måneder siden snakket vi med en husmenighetsleder som reiser mye rundt om i hele landet. Han sa: ”Gi meg 500.000 bibler, og jeg skal straks kunne gi dem til kristne uten en.” I begynnelsen av året bad tre ledere om til sammen 250.000 bibler. De fortalte om et skrikende behov for Guds ord. Det samme hører vi om og om igjen.

En hovedårsak til mangelen på bibler finner vi i at Kina fremdeles opplever en vekkelse uten sidestykke i historien. Behovet for bibler blir så langt fra dekket kun gjennom det som myndighetene tillater.

Det framholdes igjen og igjen hvor mange bibler som har blitt trykt i Kina. Ingen andre land i verden opererer med statistikk over antall bibler trykt de siste 30 åra! Et stort antall av disse biblene er faktisk ikke lenger lesbare eller de eksisterer ikke lenger. De er simpelthen utslitt. En annen sak er at når antall bibler trykt i Kina blir oppgitt, sies det ikke noe om at slett ikke alle er kinesiske eller for Kina. Et stort antall er trykt på andre språk for andre land.

Det er ikke frihet når ikke bibler i tilstrekkelig grad blir gjort tilgjengelig og import ikke tillates. En gruppe amerikanere kom under Olympiaden til Kunming med 315 bibler i bagasjen. De hadde hørt og trodde faktisk at det var religionsfrihet i Kina. Da de ble stoppet, og biblene ble tatt fra dem, nektet de å levere dem fra seg. De sa hva de hadde hørt myndighetene hevde, og da kunne det jo ikke være noe problem med 315 bibler som ikke skulle selges, men kun leveres til troende venner som en gave. De bad om å få snakke med høytstående ansvarshavende og forlangte svar på hvorfor de ikke kunne få ta inn 315 bibler. Noe svar fikk de aldri, og biblene fikk de ikke ta med inn i landet.

Det er heller ikke frihet når ledere blir truet, trakassert, fengslet og noen ganger torturert. I Henan provinsen ble 29 menightesledere arrestert den 9. juli 2007. En av dem ble løslatt i juli i år, men 28 sitter fremdeles fengslet for sin tro og sine kristne aktiviteter. China Aid Association melder faktisk om øket forfølgelse etter Olympiaden, og vi kjenner til mange tilfeller dette har skjedd også i det siste.

VÅRT LAND meldte nylig om økt samarbeid mellom registrerte og ikke-registrerte kirker. Dette forekommer nok, men er neppe noen landsdekkende trend. Det finnes saktens velmenende pastorer som ønsker en slik tilnærming, men majoriteten utenom den registrerte, godkjente kirken opplever stadig at mangelen på frihet er en grell realitet. De mangler bibler, de mangler frihet til å evangelisere og til å samles til møter, og de mangler tiltro til myndighetene. De trenger vår forbønn, og de trenger Guds ord mer enn noe annet. Vi kan faktisk være med å skaffe dem det.