China Kids

Foreldreløse barn i Kina

Mange tusen barn blir forlatt av sine foreldre hvert år. Dette er på grunn av ett-barns politikken til kinesiske myndigheter.

china-kids

Denne jenta bor på barnehjem og grunnen til at hun ble forlatt, er sannsynligvis at hun er født med hareskår.

EOM støtter et prosjekt som istandsetter kristne fosterforeldre til å adoptere foreldreløse barn. Da slipper de å voske opp på svært dårlige barnehjem. Det koster 200 kroner i måneden å helpe et barn på denne måten.

Ifølge innenriksministeriet er det 570.000 foreldreløse barn. Tallet er sannsynligvis mye høyere. Gi en gave for å hjelpe foreldreløse barn i Kina.

Konto 3000.15.76719