Kinas Millioner

Guds ord til Kinas millioner

Det er ikke tvil om at Kina i vår tid har opplevd den største vekkelse i kristenhetens historie. Før kommunistene overtok makten i 1949 var det mindre enn en million kristne i landet.

Kinas_millioner

I dag er det sannsynligvis langt over 100 millioner troende.

Ingen vet nøyaktig hvor mange kristne som finnes i Kina. Paul Hattaway som leder Asia Harvest, har gjort et grundigere og mer utførlig granskingsarbeid enn noen andre på dette området. Han kom fram til et antall av mer enn 103 mill. troende, men er den første til å innrømme at i dagens situasjon er det umulig å vite nøyaktig hvor mange der er. Sannsynligvis er det reelle tallet enda høyere enn det han kom fram til.

På samme måten kan ingen si med sikkerhet hvor mange kristne som fremdeles er uten sin egen bibel. Myndighetene hevder jo at bibelbehovet er dekket. De slår opp hvor mange bibler som er trykt totalt siden trykking ble tillatt i 1987 og sammenlikner med et grovt undervurdert antall kristne.

En bibel i Kina varer ikke vanligvis mer enn 7-8 år. Den blir nemlig flitting brukt, ja, ofte ”lest i filler”. Av det totale antall kinesiske bibler som er trykt de siste 23 åra, er det derfor bare et mindretall som finnes i dag. Det er ellers et faktum at både bibelproduksjon og distribusjon er kontrollert og strekt begrenset. I verdens mest folkerike land er det kun et trykkeri som har tillatelse til å produsere kinesiske bibler. De har heller ikke lov å trykke hvor mye de vil, men kun det antall myndighetene bestemmer. Distribusjonen er også underlagt streng kontroll. Ingen bokforretninger har lov å selge bibler. De kan kun kjøpes i registrerte menigheter, og selv der kan en bare få kjøpe svært begrensa antall.

Etter mange års innsats av mange, både gjennom offisielle og uoffisielle kanaler, er situasjonen betydelig bedre i de store byene. Der er det som regel mulig for troende å kunne skaffe seg en bibel.

Utover landet er imidlertid situasjonen en helt annen.  Ikke bare går vekkelsen fortsatt fram slik at mange nye troende trenger bibler, men det finnes fortsatt mange som har ventet i årevis.

Under en tur til Kinas indre, møtte jeg en eldre pastor. Jeg og de som reiste sammen med meg, hadde brukt ca. 12 timer med tog fra Beijing. Den eldre pastoren hadde reist minst like langt fra motsatt kant av landet i håp om å få bibler for seg og sin flokk. Han fortalte om stor bibelmangel og at de aldri hadde fått forsendinger utenfra. Gleden var overveldende da han fikk en studiebibel.

På samme turen fikk vi en rekke adresser å sende bibler til. Problemet er bare at vi alltid har mer forespørsler enn vi har bibler eller kapasitet til å få dem sendt. En broder bad nylig om 450 bibler. Jeg spurte en venn som skal til byen der han bor, om han og de han reiser med, kunne ta med seg disse biblene. ”Det skulle vi så gjerne”, svarte han, ”men jeg har allerede blitt spurt av tre andre om å ta med bibler til dem”. Alt han kunne love var å ta med noen til hver av de fire kontaktene.

En broder jeg kjenner skrev nylig i en artikkel om sin kinesiske venn, ”Chang”. Chang ble født og vokste opp på landsbygda, men han ble en kristen mens han studerte på et universitet. Han begynte straks å evangelisere, og en rekke menigheter ble dannet i urbane strøk. Det var ikke noe problem å skaffe bibler. Chang konkluderte derfor med at bibelbehovet var dekket i hele landet.

Etter kort tid ble Chang spurt om å være med å skaffe til veie en studiebibel for pastorer. Dette arbeidet førte ham i kontakt med menigheter over hele Kina, og Chang sin forbauselse var stor da han i tillegg til studiebiblene også fikk forespørsler om vanlige bibler. Ja, han ble sjokkert over å oppdage at menigheter utover landet bare hadde svært begrenset tilgang til ”offisielle” bibler. Snart var kan konfrontert med forespørsler om hundretusener av bibler, og til dags dato har disse forespørslene bare økt.

Til tross for restriksjoner og vanskeligheter har vi i dag muligheter som aldri før til å skaffe Guds ord til de mange som venter på det i Kina. Vi har muligheter til å gi våre kinesiske søstre og brødre noe som har evighetsverdi og noe de ber om og trenger mer enn noe annet. Behovet er ufattelig stort, men hver enkelt bibel er høyst verdifull og kjærkommen. Sammen kan vi være med om noe så stort og viktig at det knapt kan tenkes noe større. Vi kan skaffe ny ved til vekkelsens flammer. Ennå er det minst 1,2 milliarder kinesere som ikke kjenner Jesus. Selv kan vi ikke evangelisere blant dem, men vi kan gi våre søsken det viktigste redskapet i deres utrettelige arbeid med å nå de mange som ennå ikke har hørt.

Roald Lidal, direktør for Nytt Livs Lys Bibeltrykkeri