Vellykket årsmøte

Vellykket årsmøte

Lørdag 30. mai 2010 avviklet EOM sitt 121. årsmøte. Det ble både oppbyggelig og inspirerende.

Vellykket-årsmøte

Et av høydepunktene var at Aslaug Brustad fikk overrakt kongens fortjenestemedalje i sølv. Aslaug er 99 år og både familie og misjonsvenner var til stede. Spesielt å merke seg i år var besøk fra Kina. Sara Li fortalte engasjert om prosjektene med å hjelpe fattige og foreldreløse barn.

Vidar Aronsen fra Nytt Livs Lys bibeltrykkeri informerte om det enorme bibelbehovet i Kina. Orientmisjonen har de siste årene trappet opp prosjektene i Kina.?