Japan11

Følger utviklingen nøye

Situasjonen i Japan betegnes som en krisesituasjon hvor det nå er mye usikkerhet i forhold til strålefaren fra ødelagte kjernekraftverk. NLM har en beredskapsgruppe knyttet til NLMs hovedkontor.

japan11

Gruppen har tett kontakt med stedlig representant i Japan og følger situasjonen nøye og vurderer løpende hvilke tiltak vi skal gjøre overfor våre utsendinger.

Kilde: NLM.no