Japan Tsunami

Oppdatering fra Japan

Jeg (Akira) befinner meg i storbyen Nagoya, mellom Tokyo og Osaka. Det er derfor jeg kan ta imot ringing til min mobil og kommunisere med mail uten problem.

Japan tsunami

Jeg kan ikke komme gjennom så lett til Iwaki på noen måter, unntatt med Anniken. Jeg er dypt takknemlig at jeg kan ringe til hennes mobil og få svar.

Jeg går utfra at folk i Norge får en del informasjoner via TV og internet om denne historiske jordsjelvkatastrofen i nordlige Japan, så jeg vil skrive om kristne og kirker i “EOMs feltet” så langt som jeg makter.

Det sterkeste jordsjelvet i Japans historie, 1000 ganger styrken av Kobe-jordsjelvet sies det, har rammet alle byer og steder hvor EOM har drevet/drev sin misjonsvirksomhet. Sjelvet var forferdelig og det fortsetter å oppstå. I løpet av et døgn har det vært minst 15 ganske store sjelv etter det første. Men det er kanskje større ødeleggelser skjedd av tsunami som fulgte sjelvet…

[image size=”medium” align=”left” quality=”100″]/wp-content/uploads/2011/03/Japan-tsunami1.jpg[/image]Miyako i nord, Iwate-fylket, er rapportert å bli ødelagt, nærmest utslettet, i mestparten av byen. Vi får ikke kontakt med Iwatsuka-familien og det er bare å håpe at han, hans familie og menigheten er bevart.

Sooma by er også ødelagt. Meste parten av byen som ligger nærmere havet er visst flatet ut. Sooma kirken ligger på en bakketopp og helt “innerst” mot fjellet i byen, og vi håper at kirken er bevart. Vi vet bare ikke hvordan det står til med pastor Goto og menigheten.
Haramachi, som nå heter Minami-Sooma, er likedan. Det er sagt at ingen høybygg står igjen. Vi fikk høre at pastor Ishiguro (som var med den japanske Dantai mange år siden) og familien er uskadd. Hans datter som er gift og bor i Iwaki fortalte dette til Anniken. Vi vet ikke noe om Haramachi menighet.

Yoshima-området ble rystet like mye som andre steder men foreløpig er det ingen rapport om ødeleggelse av kirken der. En av Tairas medlemmer, fru Keiko Kikuchi, sendte meg mobil mail i morges og fortalte at stenmuren rundt hennes hus var rasert ned… Om Yumoto, Ishohara, Takahagi vet jeg ikke noe. Nakosokirken fryktes å bli ødelagt delvis.

Tairakirken er bevart. Alle i menigheten er uskadd men fru Mikiko Abe’s hus ble rammet av tsunami – sannsynligvis ødelagt. Alt jeg fikk høre var at vannet kom opp til 2. etasjen… Jesus Fars Hus hvor Masayuki og Chiho Mine arbeider er omtrent uberørt. Det var visst nesten ingen ting som falt fra hyller engang. Men de har ikke vann og kanskje ikke strøm heller. I Taira var det vann og strøm helt til 17.00-tiden i går, den 12. men så ble det slutt med vann tilsyning.

Izumi Grace Chapel, som var i Onahama i sin tid, synes å være i nogenlunde stand. Yoshie Ono, EOMs “gamle” evangelist, er på et eldrehjem borte fra kysten, og vi håper at hun er trygt bevart.

Nå må jeg til gudstjeneste og tolke. Jeg lurer på hva jeg gjør når min by er i katastrofe, men jeg kan ikke komme meg videre enn til Tokyo. Det er ingen vei- eller jernbane forbindelse enn til Toride by, 50 km nord fra Tokyo.

Hils alle og takke dem for forbønn.

Akira