Japan Mann Jente På Ryggen

Kirken gjort om til nødhjelpssenter

Kirken her, Taira Kiristo Fukuin Kyookai Global Mission Chapel er i ferd med å bli et nødhjelpsenter som formidler hjelpevarer fra kristne i Japan, Amerika og nå fra Norge.

japan-mann-jente-på-ryggen

Behov hos dem som bor i tilfluktsplasser (skoler, offentlige bygninger etc.) er mange. Matvarer, vann, ulltepper og madrasser, bensin for frakting, utstyr for eldreomsorg, batterier, lommelykter m.m. som må skaffes og distribueres.

Det er 440.000 mennesker som er i behov for hjelp og de er spredt ut i flere fylker i den nordøstlige regionen av Japan. Dette antall blir noe større i og med at fylkesmann i Fukushima har anbefalt folk i fylket å flykte lengst mulig bort fra kjernekraftverket som gir utslipp av radioaktiv strålinger i økende mengde. Hjelpearbeid blir mer og mer krevende og vanskelig

Innsamlingen foregår ved annonsering og gjennom vår hjemmeside www.eom.no Vi prøver oss også med en ny måte å formidle muligheten til å være med å gi gjennom “jungeltelegraf” der vi oppfordrer alle våre gode venner til å spre en giro via email til alle venner og kjente, som i neste omgang forhåpentlig vis vil spre den videre til sine venner og kjente.

Bruk gavekonto 3000.15.76719

Foto: Scanpix (Vi får bruke bilder fra Scanpix vederlagsfritt som støtte til aksjonen)