Rapport fra Japan tilgjengelig

EOM har laget en ekstra utgave av bladet Asias Millioner, hvor Anniken Moris rapport er hovedsaken. Dette bladet vil komme i abonnentenes postkasse tidlig mai, samt nye givere for Japan-aksjonen.

Om du ønsker å lese Annikens rapport allerede nå, er den tilgjengelig i arkivet for Asias Millioner, 2011, fra hovedmenyen.