Jente Blir Kontrollert For Radioaktiv Stråling

Tilbake i Japan

6. mai satte vi igjen foten på Japans jord. Vi ble hjertelig mottatt av vel 30 mennesker i kirkebygget her i Iwaki. De fortalte at det hadde vært 130 til middag der dagen før… de hadde stått som sild i tønna, men alle hadde fått mat.

Det var siste dagen i ”Golden Week” ferien i Japan som gjorde at ekstra mange hadde kommet for å hjelpe den uken med.  Noen hadde bodd på hotellet ved siden av, og noen hadde satt opp telt på taket av kirken!

Jordskjelv og Stråling

Enda er det jevnlig etter-skjelv, men mye mindre enn før vi dro og kortvarige. I begynnelsen av april var strålingen i Iwakis luft ca 0.3 mikro sievert, og nå ligger den jevnt på ca 0.25 -0.22. Dette er ubetydelig og må ikke forveksles med milli-sievert som er 1000 ganger mer.

 

Sist uke ble det forøvrig slått stort opp at reaktor no. 3 egentlig smeltet ned da den eksploderte 15.mars. Situasjonen ved kraftverkene 4 mil unna er ikke stabil. Særlig to av reaktorene er i krise, men selv de mest kritiske her tror ikke det vil bli en ny 15.mars. Men det var svære lekkasjer av meget sterkt radioaktiv vann som rant ut i havet nå igjen, 10. og 11. mai, og meget farlig vann er oppsamlet på landområdet til atomkraftverkene. Vi må be for situasjonen og de som  arbeider ved kraftverkene med livet som innsats.  En av dem er stadig i kirken vår.

Baptistmenigheten 3 km fra atomkraftverkene

Denne menigheten var meget aktiv og hadde fire kirkelokaler i området som måtte evakueres. Pastor Akira Satoo og hans 60 medlemmer som bodde innen 10 km radiusen, fikk befaling om å flytte umiddelbart etter tsunamien og dro avgårde i 14 biler med bare litt av sine eiendeler til Aizu langt vest i Fukushima fylke. Der måtte de trygle om å få være to netter. Dro så nordover til Yamagata fylke. Noen eldre døde på veien.

Et tysk misjonærpar ble upopulære i sin misjon da de nektet å følge ordre om å dra til Tyskland etter skjelvet 11. mars. De driver et leirsted i utkanten av Tokyo og inviterte Akira Satoos menighet til å komme og bo der alle sammen et år. Media i Tyskland fikk tak i saken og kom og tok opptak. Nå er misjonærparet helter både i Tyskland og blant japanerne i landsbyen hvor leirstedet er, og de 60 får hvile ut i deilige naturomgivelser.

Takkeskriv

I går kunne vi lese opp på gudstjenesten et høytidelig takkeskriv til vår menighet fra borgermesteren i Iwaki for vår innsats i redningsarbeidet i Iwaki by. Hyggelig. Men selv om den prekære nøden har roet seg og samfunnet nogenlunde er tilbake til det normale,

virker utfordringen med oppryddingsarbeidet etter tsunamien uendelig. Vi har hatt 7 arbeidsløse engasjert i oppryddingsarbeid mot lønn fra oss. Ca ti av våre menighetsmedlemmer jobber forøvrig stadig gratis sammen med alle de frivillige besøkende. Varme måltider ved tilfluktstedene fortsetter også.

Midlertidige boliger

Ved midten av august skal alle i tilfluktstedene i Iwaki være plassert i små rekkehus hvor de kan bo inntil 2 år framover. Mange blir visst deprimert en uke etter å ha flyttet inn i slike boliger, de kjenner ikke de som bor rundt dem og er redde for fremtiden. Utfordringen er stadig å skape nye varige hjem.

Engelsk-elever

Med unntak av to bedriftsledere var alle mine engelskelever vekke fra Iwaki i flere uker. Nå har jeg møtt dem igjen og fått høre deres historier. En dame stod i kø over 9 timer for å få en bøtte vann, en annen ventet 18 timer for en 140 kr rasjon med bensin.

Klassen med dem ble helt uten engelsk og jeg ga dem pengene tilbake. Men de fikk høre tilslutt om hvordan jeg hadde hatt det og litt om kirkens arbeid. Enda kommer stadig hans ord til meg med en dyp fred: ”Jeg er ditt livs vern”.

Ellers går jeg ikke lenger alene i skogen. 2 overvektige psykisk og fysisk svake er med meg hver dag og blir stadig friskere. De ber også til Jesus nå.

Nytt senter

I Iwate fylke 5-6 timers reise nordover ligger Rikuzentakada, lengst syd på Iwate-fylkets kyst, den enkeltbyen som vel ble verst rammet av tsunamien. Nesten ingen hus er igjen. 1500 er i forskjellige tilfluktsteder der. Det er enda stor mangel på det elementære der, og varefordelingen fungerer dårlig. Folk fra vår menighet var på et tilfluktsted der forrige helg hvor de fikk høre at hver familie bare fikk en brødskive per dag å dele! Tre dager etter var en gruppe dit igjen fra oss med tre billass med forsyninger. Enten må vi pendle dit hver uke minst, eller så må vi sette opp et senter der. Helst det siste. Folk er også åpne for å få mangabibler, særlig barn.

Gledelig er det at solide seniormisjonærer i OMF (tidl. Kina Innland Misjon) nå kommer til Iwate-fylke for å virke. Et par blir samarbeidsmisjonærer med Iwatsukas i vår Miyako-menighet ! Iwatsuka er i full vigør og akkurat nå er kirkehuset der fullt av 200 sett husholdningsartikler fra Hong Kong til tsunami ofre som skal flytte inn i egne leiligheter. TV-folk er der også og filmer det hele.  Pastoren har arbeidet natt og dag i 2 måneder, men føler seg ikke sliten!

Hilsen Anniken Mori

 

Global Mission Centre (GMC):

·Lokalmenigheten er en underavdeling av GMC, etterfølger til Taira-menigheten.

·Treningssenter for potensielle kristne ledere fra hele Japan: Det er nå åtte personer med bakgrunn fra evangelisering, menighetsplanting og misjonsarbeid som nå utgjør en slik kjerne under Akiras veiledning. De fleste av dem har bakgrunn fra ”Love Revolution” i Tokyo. Disse samles nå om å nå ut til hele Japan med evangeliet – og for å nå utenfor Japans grenser med evangeliet.

·Cafe ”The Cross” som sentrets lav-terskel møteplass med en person fra Golden Harp* som fast ansatt

·Bokhandel: Knyttet til ”The Cross” (åpen samtidig): Tjener kirker/kristen i to timers omkrets.

·Husvære: Enkle hybler/senger bla for ressursene som er under ledertrening

Målsetninger til GMC. Disse er best utrykt ved misjon og visjon som nå er under utarbeidelse. Foreløpig kan disse utrykkes som:

·Misjon: Et menighetssentrert misjonssenter som skal flyte over av liv og overflod (Joh 10:10).

·Visjon: Et senter som tiltrekker potensielle ressurser fra hele Japan, istandsetter disse og sender disse ut igjen til hele Japan og til verdens ender (Matt 28:19, 2Tim2:2).

Akira og Anniken arbeider gjennom mange nettverk i og utenfor Japan. De har fått en uvurderlig kontaktflate med andre i Japan – på tvers av kirkesamfunn – alle med en brann for å se en vekkelsesbølge skylle over dette flotte landet. Tre organisasjoner – hvis det er lov å kalle dem det – kan nevnes spesielt:

·Prayer Summit: samling av Japanske pastorer og utenlandske misjonærer på tvers av kirkesamfunn og lokasjoner – seks ganger i året

·Translinc: Dette er eget fellesskap stiftet på bakgrunn av ”Transformations” i regi av Sentinel Group i USA, virker på tvers av hele Stillehavsregionen, nå med mye fokus på steder hvor evangeliet ikke har fått gjennomslag i noen stor skala sliksom iJapan

·JEMA Church Planting Institute – Akira er en del av styret/lederteamet. CPI tilbyr inspirasjon og nødvendige materiell til menighetsplantere.

·Golden Harp – Akira ser styreformann. Dette er en organisasjon som hjelper funksjonshemmede inn i arbeid.