Videorapport fra Japan

Anniken og Akira har fått laget en videorapport fra arbeidet i Japan. Dette er flott å se!