Håp for Nord-Korea

Flere millioner mennesker i Nord-Korea står i fare for å dø eller lide underernæring denne vinteren. Derfor vil Evangelisk Orientmisjon (EOM) bygge drivhus, slik at folk kan dyrke grønnsaker.

– Det er første gang vi har et prosjekt i Nord-Korea. Årsaken til at vi satser her, er at Nord-Korea er det landet i Asia med størst behov for konkret hjelp, sier daglig leder Roald Føreland i EOM til Dagen. Han viser til at misjonsorganisasjonen har økt sine inntekter de siste årene, og de kan derfor utvide sin virksomhet.

Stengt for misjon

Tidligere har EOM hatt mest aktivitet i Japan og Kina. I Kina jobber de blant fem minoritetsgrupper. I følge statuttene for organisasjonen er det en overordnet målsetning å nå ut til «de minst nådde i Asia», derfor  starter de arbeid i Nord Korea.

– Nord-Korea er i dag det landet som er mest stengt for misjonsarbeid, og det er veldig få kristne organisasjoner som får opphold i landet, forteller Føreland.

– Hva går deres prosjekt konkret ut på?
– Vi vil i første omgang bygge 20 drivhus, som hver koster 20.000 kroner. Så håper vi at det kan bli flere etter hvert, svarer daglig leder.
Han legger til at de samarbeider med en amerikansk misjonsorganisasjon, som har hatt arbeid i Nord-Korea helt fra 1990-tallet. De driver sin virksomhet i full forståelse med landets myndigheter.

– Årsaken til at de har fått inngang i landet, og kan ha en høy kristen profil, er noe som skjedde i 1994. Da var verdensevangelist Billy Graham på besøk i Nord-Korea. Som en følge av dette ble det åpnet for at den amerikanske organisasjonen kunne få drive humanitære prosjekter i kristen regi. I sin logo har de et kors, og de får også be åpenlyst for sine prosjekter, opplyser Roald Føreland.

Møte med helseminister

Styremedlem Øyvind Dovland i EOM besøkte Nord-Korea i mai i år. Han skulle utrede muligheten for at de kunne samarbeide med den amerikanske organisasjonen.
– Vi møtte helseministeren, og fikk i den forbindelse servert en ti retters middag. Det oppsiktsvekkende i denne sammenheng var at vi fikk lov til å be for maten og for oppdraget vårt. Vi bad også for helseministeren, og fikk lov til å ha bønn- og lovsangsmøte hver morgen på hotellet, forteller Øyvind Dovland til EOMs blad Asias millioner.
Han viser til at EOM starter et pilotprosjekt som går ut på å finansiere drivhus for å hjelpe mennesker i nød.
– Damen som ledet reisen, påpekte overfor meg at den mest effektive hjelpen vi kan gi til de som bor i Nord-Korea, er hjelp til selvhjelp. Etter hennes oppfatning er drivhus-prosjektet det mest effektive. Et drivhus kan brødfø opptil 50 personer per år, opplyser Dovland.

Norsk personell

– Vår oppgave blir nå å bygge disse drivhusene,og lære det nord-koreanske folk opp til å bruke dem selv og dyrke sine grønnsaker. Vi vil sende ned norsk personell for å bygge drivhusene, og vi har behov for håndverkere, forteller Roald Føreland.

Av Ove Eikje, Dagen