Klar for 2012

I siste utgave av Asias Millioner finner du årsrapport for 2011. Abonnenter har mottatt bladet i posten, men du kan som alltid finne det i digital versjon her på hjemmesiden. Last ned pdf her.

Det har vært et godt for Evangelisk Orientmisjon, og vi ser fram til hva 2012 vil bringe! Vi støtter nå arbeid i 4 ulike land: Kina, Japan, Nord-Korea og India. Les mer om prosjektene.