Orientmisjonen firedoblet gaveinntekter

I løpet av syv år har Evangelisk Orientmisjon firedoblet gaveinntektene fra en knapp million i 2004 til nær fire millioner kroner i 2011.

Det gikk fram av regnskapet som ble lagt fram på misjonens årsmøte i Oslo lørdag. Omlag en million kroner ble samlet inn til den humanitære innsatsen i Japan etter jordskjelvet og tsunamien i fjor.

I følge daglig leder Roald Føreland, er hovedårsaken til gaveøkningen at Orientmisjonen har fått en formidabel økning i tallet på abonnenter på bladet «Asias millioner». For fem år siden var 760 som fikk bladet tilsendt. Nå er det tallet over 2.300.

Givere doblet

I følge Føreland hadde Orientmisjonen i 2005 registrert 82 givere, som alle bidro med temmelig store beløp. I fjor var tallet på givere økt til 1.380. Det er nesten en dobling i forhold til 2010. Av gaveinntektene var 1,3 millioner generelle gaver mens omlag to tredeler var øremerkede gaver. Misjonen finansierte i fjor blant annet trykking av mer enn 50.000 kinesiske bibler i 2011, Bibler som blir distribuert via husmenighetene.

Styret i Orientmisjonen vedtok fredag å trekke alle fondsmidler, 2,8 millioner kroner, ut av aksjemarkedet fordi risikoen er for høy for tiden. Nå vil styret, med støtte fra årsmøtet, i stedet plassere pengene på høyrentekonto.

Tidligere daglig leder i Orientmisjonen, Allan Neset (Vennesla) ble ny i styret. Anne Johanne Retterholt og Svein Løvdal ble gjenvalgt som varamedlemmer, mens Harald Kjevik kom inn som ny varamedlem.

Sakset fra Dagen 23.april 2012