Evengel

Innvielse av Global Mission Center

Det var stor høytidelighet ved åpningen av det nye store bygget til Global Mission Centre i Iwaki lørdag 29.september Gjester fra fjern og nær var samlet for å feire begivenheten. – Hverken ild eller vann, tsunami eller brann kan hindre Guds rike i å utbre seg, sa Anniken Mori.

Hun henspeilet da på kirkebrannen og tsunamien i fjor. Disse to katastrofene har paradoksalt nok, skapt helt nye muligheter for evangeliet. Misjonsarbeidet i Japan bærer frukt, nå vil de selv sende ut misjonærer.Global Mission Chapel heter menigheten og her mangler det ikke på store visjoner. Akira Mori sier at de ønsker å lære opp og sende ut evangelister og menighetsplantere til både Japan og andre land. For øyeblikket er det flere i menigheten som går med misjonærkall.

Global Mission Chapel har 40 medlemmer og i september ble fire personer døpt. De disponerer et stort møtelokale med 140 sitteplasser. Resten av det store 3 etasjers bygget brukes som kontorer samt overnattingsplasser for team som kommer på besøk fra hele verden. Det har vært flere tusen mennesker fra 36 land på besøk her etter tsunamien i fjor. Disse betaler en liten sum for kost og logi. På denne måten finansierer man virksomheten. Flere hundre tonn med nødhjelp er distribuert og teamene fortsetter å komme. De er til stor velsignelse her, for de viser at kristne fra hele verden bryr seg om deres lidelser.

 

Det økonomiske grunnlaget for kirkebygget kommer først og fremst fra en stor forsikringsutbetaling etter at det forrige bygget brant ned i fjor. Det er dessuten kommet inn store gaver fra både inn og utland. For eksempel fikk man et veldig bra lydanlegg fra en gruppe fra Sør Afrika. En anonym giver gav alle stolene til en verdi på 280.000 kroner.

Les mer her: http://www.globalmissioncenter.com/