Nord Korea Jente

Møte med nøden i Nord-Korea

Jeg har nettopp kommet hjem etter en reise i Nord Korea og det er det fattigste og mest undertrykte folk jeg noen gang har møtt.

Nord-Korea jente

Av: Roald Føreland, daglig leder EOM

Hovedhensikten med turen, for min del, var å besøke helseinstitusjoner for å kontrollere at drivhusene som vi har sendt, er kommer frem. Vi var en gruppe på seks personer fra USA, Australia og Norge.

De andre i gruppen hadde andre oppgaver. Den ene var en professor fra Stanford Universitet som skulle gi opplæring på bruk av nye skannere for å diagnostisere tuberkulose Han var spesialist på dette området. Det var også en koreansk pastor fra Australia, som naturlig nok, fikk god kontakt med folk. Med oss på turen var også fire representanter fra det nordkoreanske helsedepartementet. De var hyggelige og imøtekommende og var også svært positive til drivhusprosjektet. Alle helseinstitusjoner, inkludert store sykehus, skal være selvforsynte med mat. Derfor er drivhus et veldig viktig bidrag til matproduksjonen. De driver også med husdyr og høner for å få kjøtt og egg. Dette er jo veldig lite effektivt, men det er altså virkeligheten i Nord Korea, De fleste av institusjonene har ikke strøm eller innlagt vann.

Vi hadde møte med Unicef og WHO som formidler mye av hjelpen som gis fra verdenssamfunnet. Nord Korea er fullstendig avhengig av hjelp utenifra.

Det er noen få frivillige, uavhengige organisasjoner som jobber i Nord Korea. En av dem er vår samarbeidspartner Christian Friends of Korea. De har drevet arbeid der siden 1995. De driver hjelpearbeid på en rekke områder og vårt bidrag er altså drivhus og vann. Vi møtte en tysk hjelpearbeider som blant annet har satt opp mer enn 500 drivhus . Han mente at grunnen til matmangelen er folks manglende motivasjon til å produsere mat da de må levere alt fra seg, slik at myndighetene skal distribuere maten.

Ifølge WHO (World Health Organisation) er 30 prosent av befolkningen underernært. Dette fører til svekket immunforsvar, som igjen fører til mye mer sykdom. Ungdommene er gjennomsnittelig 11 cm lavere enn ungdommene i Sør Korea.

Jeg møtte selv flere barn som så mye yngre ut den det de i virkeligheten er. Jenta i rødt på bildet, ser ut som hun kan være knapt fem år. Hun er i virkeligheten 10 år. Hun var en av pasientene på et sykehus for tuberkuløse.

EOM gir drivhus. Det koster 20.000 kroner for et drivhus. Vi støtter også med manuelle vannpumper, som koster 2000 kroner, samt vannfilter som kan filtrere 48 liter vann pr døgn. Disse koster 200 kr pr stk.

Kan vi formidle evangeliet til Nord Korea?

Det å gi mat til mennesker som sulter har en klar moralsk egenverdi. Enda bedre er det å hjelpe dem i gang med å produsere mat selv, slik vi gjør gjennom drivhusprosjektet. Vi kan ikke distribuere bibler eller forkynne evangeliet på vanlig måte, men vi kan gjøre gode gjerninger

De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og dele med andre. Slik samler de seg en skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet. (1.Tim 6, 18-19)

Det at vi kommer som kristne venner av Korea (Christian Friends of Korea), er et stille vitnesbyrd. Deres logo med kors på står på alt som leveres fra dem.