Roald Føreland Og Svenn Erik Johanson

Nord-Korea og India nye misjonsland

På årsmøte 27.april ble det bestemt å utvide arbeidet til EOM til Nord Korea og India på permanent basis.

Roald Føreland og Svenn Erik Johanson

I løpet av det siste året har vi hatt pilotprosjekter for å utrede mulighetene for å starte arbeid her. Dette har vært så vellykket at styret anbefalte overfor årsmøte å utvide virksomheten.

Vi hadde besøk av Svenn Erik Johanson fra Sverige, som har jobbet inne i Nord-Korea i ni år. Han er knyttet til vårt prosjekt for å sette opp drivhus. Han la nøden for det nord koreanske folk innover oss som var til stede på årsmøte på en sterk måte. Foreløpig har prosjektene i Nord Korea bestått i drivhus og vannpumper. Vi kommer til å utvide virksomheten også til andre felt. Mulighetene er mye større enn man kan få inntrykk av i dette tilsynelatende hermetisk lukkede landet. EOM har slått fast i sin strategi at vi ønsker å være med å nå de minst nådde med evangeliet. Nord Korea er definitivt et av de minst nådde områdene i Asia og i hele verden.

Anniken Mori var hjemme fra Japan og fortalte engasjert fra arbeidet. Det har åpnet seg mange muligheter i kjølvannet av katastrofen for to år siden. Flere tusen mennesker fra mange land har vært innom for å delta i hjelpearbeidet. Menighetsarbeidet har også en positiv utvikling.

Vi hadde også besøk av hollenderen Marc deRuiter fra organisasjonen Evergreen, som driver misjonsarbeid på vårt gamle felt i Shanxi-provinsen i Kina. Da han kom hjem skrev han i en mail til meg: ”Det største høydepunktet i Norge var å treffe en dame i 80-årene, som var født i Shanxi-provinsen. Hun sa at hun ber daglig for Evergreens arbeid.” Damen han refererer til er Gudrun Knutsen (f. Engebretsen), datter av misjonærene Nils og Borghild Engebretsen. Gudrun var selv misjonær i Japan i 37 år, sammen med sin mann Edvin. Det som gjorde inntrykk på Marc var det trofaste misjonsengasjementet, gjennom hele livet. Marc har selv vært i Kina i 14 år og reiser ut på en ny periode til høsten. Vårt samarbeid med Evergreen har historiske røtter tilbake til våre misjonærer før 1949.

Musikalske innslag i årsmøtet var Glorioso Classico. Dette er en gruppe med fem kvinner hvorav flere har tilnytning til operaen. Mange på årsmøte satte veldig pris på dette storslagne innslaget.