121

Fremdeles stort behov for bibler i Kina

Vi ønsker å være med å gi alle mennesker i Kina bibelen på et språk de kan forstå.

121Ut fra denne målsetningen er det behov for flere hundre millioner bibler. Mange av Kinas 1,3 milliarder mennesker ville nok gjerne lese verdens mest leste bok, om den var tilgjengelig.

Tekst: Roald Føreland, daglig leder EOM

Innenfor de store misjonsorganisasjonene er det mange som stiller spørsmålet: Er det egentlig behov for å frakte bibler inn i Kina? De trykker jo bibler selv. Foreløpig har de trykket mer enn 60 millioner offisielt. I tillegg er det trykket og fraktet inn flere 10-talls millioner uoffisielt. For de som har PC eller Iphone har det åpnet seg nye muligheter til å laste ned bibelen. Flere og flere kinesere har denne muligheten og dette er gledelig.

Mange av de biblene som er trykket siden 1987, eksisterer ikke. De er bokstavelig talt ”lest i filler”. Det er verd å merke seg at mye av det som fraktes inn er barnebibler, studiebibler og bibler på minoritetsspråk, som er nesten umulig å få tak i, inne i Kina.

 

Årsaken til det store behovet for bibler er at det finnes så mange nye troende. Asia Harvest har gjort en bred samling av undersøkelser om hvor mange evangeliske kristne som finnes i Kina. Konservative tall, som byger på undersøkelser gjort på ulike måter, viste i 2011 over 105 millioner kristne.

Distribusjon

Jeg var selv i Kina for noen måneder siden og var gledelig overrasket over hvor lett tilgjengelig bibelen var i de store byene. Der kunne man kjøpe bibler i alle varianter til en pris som varierer fra 20 – 50 kroner. Det som imidlertid er problemet er å distribuere biblene ute på landsbygda. Mer enn 800 millioner kinesere bor på landsbygda og 70-80 % av de kristne befinner seg der. Med en årsinntekt på under 1000 kr pr år har de svært liten anledning til å reise noe sted for å skaffe seg en bibel. I tillegg er det tvilsomt at de i det hele tatt vet om at bibler er tilgjengelig i de store byene.

Minoritetsspråk

Det er mulig å trykke bibler på noen minoritetsspråk i Kina, men andre er det forbudt å trykke. Kinesiske myndigheter setter klare begrensninger på å trykke bibler på mange minoritetsspråk. Disse kan kun få Guds Ord ved å bringe inn bibler utenfra. I en menighet i Beijing kom jeg, for noen år siden, i kontakt med en dame fra Xinjiang-provinsen i nord-vest Kina som var blitt kristen. Hun var uighiur, en muslimsk folkegruppe som hovedsakelig bor i nordvest Kina. Hun hadde aldri sett en bibel på sitt eget språk. Nå finnes ikke hele bibelen på dette språket, men jeg hadde et nytestamente med meg. Hun ble helt fullstendig overveldet over at Guds Ord fantes på hennes språk. Hun ville ha flere bøker som hun ville sende til slektninger og venner i Xinjiang-provinsen.

Barnebibler

Det er forbudt å undervise barn under 18 år i religion, i følge kinesisk lovgivning. Dermed er barnebibelen en forbudt bok i utgangspunktet. Vi ser det derfor som en viktig oppgave å gjøre barnebibelen tilgjengelig for flest mulig barn i Kina.

Verdien av en bibel

Vi gleder oss over at flere og flere mennesker får tilgang til Guds Ord og vil fremdeles fremholde den enorme utfordringen det er å gi bibler til verdens mest folkerike land. Det er også verd å merke seg at Kina er det landet i verden som har opplevd størst kirkevekst de siste 50 årene. De er nå i ferd med å sende ut misjonærer til andre land i verden. For at en sunn vekst skal fortsette er det viktig å gi dem bibler. Biblene som vi finansierer, blir stort sett distribuert innenfor husmenighetsbevegelsen, der den virkelig store vekkelsen har foregått.

Det er umulig å forestille seg verdien av en bibel, når man alltid har hatt en bibel. Men kristne som ikke har tilgang på Guds Ord, de skjønner den virkelige verdien av ordet. Det koster ti kroner å trykke en kinesisk bibel. Målsetningen for i år er å trykke 200.000 bibler.