Bibel

Bibelen er den største gave

Vår støtte til kinesiske kristne er mer verdt enn penger. Det er en investering i en Jesus-vekkelse som har vart i tiår. Betydningen dette har for enkeltmennesket kan ikke måles i kroner. Lykkes vi med vårt bibel-prosjekt vil 160 000 kinesere få en personlig kopi av Guds ord.

EOM hadde nylig et besøk til landet, hvor vi hørte fra de ulike prosjektene om hvordan forholdene er i landet. Medarbeiderne i Kina kunne fortelle om flere vanskeligheter fra myndighetene. Samtidig var det en sterk optimisme og tro på fremtiden. Guds arbeid er sjelden enkelt, men alltid berikende!