Svenn Erik, Ivan Og Øyvind Sammen Med Nye Nordkoreanske Venner.
Svenn Erik, Ivan og Øyvind sammen med nye nordkoreanske venner.

På egne ben i Nord-Korea

EOM har i juni underskrevet en treårig kontrakt med nordkoreanske myndigheter. Flere spennende prosjekter kan nå etableres. Tekst: EOM/Eirik Larsen

Svenn Erik, Ivan og Øyvind sammen med nye nordkoreanske venner.

Svenn Erik, Ivan og Øyvind sammen med nye nordkoreanske venner.

I fjor bygget EOMs støttepartnere enn rekke drivhus i det sultrammede landet. EOM har i løpet av perioden besøkt landet flere ganger, og kan fortelle at hjelpen virkelig kommer frem til dem som trenger den. Drivhusene bygges i samarbeid med Christian Friends of Korea (CFK). hvor de frivillige har et brennende ønske om å se flest mulig i Nord-Korea få dekket sine fysiske og åndelige behov. Derfor har CFK stadig oppfordret EOM til å etablere seg på egne ben i landet. CFK er amerikanske, og opplever at den spente politiske situasjonen mellom USA og Nord-Korea legger begrensninger for hvor mye deres arbeid kan vokse i årene fremover. EOM kan derfor få gjort mer på egen hånd. Denne oppfordringen har vi tatt alvorlig, da Nord-Korea er et land som ligger tungt på vårt hjerte. Kontrakten underskrevet Nå i juni reiste derfor de to styremedlemmene Øyvind Dovland og Ivan Wiik over for å møte med nordkoreanske myndigheter, sammen med vår venn Svenn Erik Johansson fra Sverige. Som skandinaver har vi i motsetning til amerikanere en fordel i Nord-Korea, da Norge og Sverige var blant de første nasjonene til å opprette diplomatisk kontakt med landet på 70-tallet. Dette har vært tillitsvekkende i denne prosessen. I tillegg har Johanssons nettverk av kontakter vært uvurderlig. Han bodde nærmest sammenhengende i Nord-Korea i ni år, og har lang erfaring med jordbruksprosjekter i Nord-Korea. – Møtet med Landbruksdepartementet gikk svært bra. Vi opplevde at dette er noe myndig-hetene er svært motiverte for, forteller Øyvind Dovland. EOM har nå underskrevet en treårig kontrakt, hvor det blir anledning til å drive fire ulike prosjekter i perioden. Disse er i drivhus og potetdyrking, treplanting og barnehjem. Drivhus og opplæring Det største prosjektet i første omgang er drivhus, hvor syv større drivhus bygges. Tre av dem er allerede bygd, i Hongshan-kollektivet utenfor Pyongyang. Her kan vi kurse dem som leder de 73 nye drivhusene som ble satt opp gjennom fjorårets drivhusprosjekt. Alle disse har en ansvarlig person, som behøver mer opplæring. For eksemmpel har det vært en fremmed tanke for dem å utnytte drivhusene til setteplanter for å effektivisere sesongen. Det man i stedet ser er at nordkoreanerne velger å plante inne i drivhusene ved ordinær sesongstart, og siden høste plantene inne i drivhusene. Dette gir ikke så stor mengde som drivhusene kunne hjulpet med. Mer kursing og opplæring trengs altså for at drivhusene kan få utnytte sitt fulle potensiale. Dette er hjelp til selvhjelp! De fire resterende drivhusene skal fordeles slik: 2 stk til Wonsan barnehjem, og ett hver til Kosan og Sepo kommunesykehus. Nye potetprester Drivhusene skal hovedsaklig brukes til å dyrke tomater og spinat, planter som er velkjente for de lokale. Men gjennom avtalen ønsker EOM også å introdusere poteten til Nord-Korea. Dette er en plante som brukes lite, til tross for at poteter fire ganger mer mat per kvadratmeter enn ris. Svenn Erik har en visjon om å lære nordkoreanerne å dyrke poteter på den mest effektive måte. Håpet er at poteter på sikt skal dyrkes i stor skala over hele landet. 1800-tallets potetprester reddet nordmenn fra sultenød. Vi håper at dette også kan bli Nord-Koreas hisorie. Plant et tre Treplanting er også et kritisk viktig prosjekt. Flom og errosjon av jordsmonnet er et stort problem i Nord-Korea. Landet har hugget og solgt unna enorme mengder skog for å betale gjeld til Russland. Dette har ført til at det er få trær igjen til å suge opp overflatevann fra regnbyger, og hvert år ødelegges avlinger av regn i juli. Ved å plante trær kan man binde fuktigheten og hindre jordsmonnet fra å bli vasket bort. Uten vår støtte blir ikke dette gjort. Kjetil Fuglestad er tidligere fylkesgartner på Jæren, og har i tillegg drevet jordbruksprosjekter i Etiopia. Han er vår konsulent i dette arbeidet. Men før vi kan begynne for fullt med planting, har vi fått forespørsel om å redde 400 mål med alvorlig vanskjøttede pæretrær. De kontakter vi gjør gjennom dette prosjektet vil være viktige for det fremtidige treplantingsarbeidet. Morsmelk fra Norge Wonsan barnehjem mangler morsmelkerstatning. 120 spedbarn får ikke den næringen de behøver. EOM vil derfor sende en container fra Norge. Vi har også blitt lovet å få flere barnehjem å jobbe med i fremtiden! Høy kristen profil Er dette et rent bistandsprosjekt, eller er har det kristen profil? – På alle drivhusene som er levert av CFK står en stor plakett: Given to the glory of God and in friendship by Christian Friends of Korea. Dette er et stille vitnesbyrd om hvor drivhusene kommer fra. Dessuten ønsker vi å være gode kristne vitner når vi besøker landet. Vi opplever en god kontakt med lokalt ansatte, representanter fra departementene og guider. Veien videre Veien videre for prosjekter i Nord-Korea ligger åpen. Øyvind Dovland er entusiastisk. «At det kommer et så sterkt ønske innenfra gjør meg positiv til at vi kan lykkes. Det finnes mange historier på at utenlandshjelp har vært påtvunget. Da har resultatene som regel blitt deretter. Her har folket lyst selv. Jeg er kjempe motivert for å følge opp!» Allerede i august går neste tur til Nord-Korea.