Samuel Lam JPG

Samuel Lam er død

Samuel Lam døde 3.august 2013, 89 år gammel. Han var en av Kinas mest kjente husmenighetsledere og satt 20 år i fengsel for sin tro.

Samuel Lam 2

Da han kom ut av fengsel i 1979, startet han husmenighet. I løpet av 10 år vokste menigheten til 1200 medlemmer. Samuel Lams vitnesbyrd forklarer grunnlaget for den enorme kirkeveksten som har foregått i Kina. Martyrenes blod ble kirkens såkorn