Japan 09 Arild

Fremdeles nød i Japan

I høst hadde styreformann Arild Nordlie en reise til Japan for å besøke våre misjonærer. Det ble et møte med et land som fremdeles er sterkt preget av tsunamien.

japan-09-arild

Tekst: Arild Nordlie

Som styreformann er det viktig for meg å komme nær på det arbeidet misjonen driver hjemme og ute. En tur til Japan stod derfor høyt på min prioriteringsliste for i høst. Det gjør noe med meg å komme i tett kontakt med våre misjonærer og få treffe enkeltmennesker som de arbeider sammen med.

Japan er fortsatt preget av katastrofen i 2011. 2,5 år etter er fortsatt store områder ødelagt og det står bare grunnmurer eller ødelagte hus igjen. Jeg fikk treffe flere mennesker som er direkte berørt, noen bor fortsatt i midlertidige boliger og venter på en permanent løsning (se bildet). Andre har fått en løsning, men har mistet flere av sine nærmeste og strever med savn og har mange ubesvarte spørsmål. Det er møtet med enkeltmennesker og deres historie som gjør det største inntrykket. Som for eksempel en mann på 80 år som satt ved Global Misjon sitt hjelpesenter midt i et område hvor 133 mennesker mistet livet da bølgen traff. Hele byen var slettet med jorden og det stod bare grunnmuren igjen av husene. Han hadde vært leder i byen og mistet sin kone og en søster i katastrofen. For han var det å komme til senteret og ha noen å snakke med et lyspunkt i hverdagen.

Midt i dette området har Anniken og Akira sitt virke og gjør en imponerende innsats. Den umiddelbare katastrofehjelpen har gått over i en mer langsiktig satsing, hvor menigheten spiller en sentral rolle. Mange frivillige unge mennesker arbeider hver dag ute i lokalsamfunnet og knytter personlig kontakt med de som ble så hard rammet av katastrofen. Det at de ble værende i området og ikke flyktet da alt så som verst ut blir lagt merke til, og er et vitnesbyrd om trofasthet mot kallet. La oss ikke glemme våre venner, men bære dem frem for Herren i våre bønner.

Vi vet at arbeidet ikke er forgjeves og at i sin tid skal det høstes frukter ved at flere skal få se hvem Jesus er. Til tider kan det se tungt ut og vi venter stadig på den store innhøstingen i Japan. Selve drivkraften i alt misjonsarbeid enten det er ren evangelisering eller hjelpearbeid har sin inspirasjon i det verk som Jesus gjorde på Golgata, og vi som har vårt hjerte i arbeidet som Orientmisjonen gjør må stå sammen med våre misjonærer i bønn og med våre gaver slik at de kan fortsette sitt viktige arbeide i Japan.

Paulus skriver i brevet til Kolosserne 3. 16-17 La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Undervis og rettled hverandre med all visdom, syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Og la alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud, vår Far, ved ham.