Christ

Drivhusprosjektet i Nord-Korea

Video fra vår samarbeidspartner Christian Friends of Korea om drivhusprosjektet i Nord-Korea.