årsmelding Inntekter

Nok et rekordår for misjonen

2013 ble et godt år for Evangelisk Orientmisjons arbeid. Her følger styrets årsmelding, med oversikt over hvordan pengene er brukt i de ulike prosjektlandene.

årsmelding inntekter

KINA

Aktiviteten i våre prosjekter i Kina har økt i 2013. Vi har arbeid eller støtter arbeid blant fem forskjellige folkeslag i og lønner elleve personer

Bibler

Vår hovedsamarbeidspartner når det gjelder trykking og distribusjon av bibler, er Litteraturmisjonen som driver et bibeltrykkeri på Sri Lanka.

I 2013 satte vi ny rekord med tanke på Kinabibler. Totalt har vi finansiert trykking av ca 120000 bibler, hvorav 8000 barnebibler. Vi var med på å finansiere trykking av bibler på ett minoritetsspråk, og vi støttet en person som driver med oversetting av bibelen til et minoritetsspråk. Videre støttet også en japansk kvinne som jobber med å organisere bibeltransport inn til Kina.

Jordbruk og landsbyutvikling

Vi lønnet lederen for jordbruksavdelingen i vår samarbeidsorganisasjon Evergreen i Shanxi- provinsen, Han Zhi Yong. I tillegg fortsetter vi å støtte et prosjekt gjennom samme organisasjon. Et drivhusprosjekt, som går ut på å hjelpe fattige bønder til et mer effektivt jordbruk. Gjennom dette prosjektet lønner vi tre medarbeidere.

Vi har også importert og solgt 150 pakker med håndlagde postkort, produsert av fattige kvinner i samme provins.

Støtte til fattige barn

Vi støttet en organisasjon som arbeider blant fattige barn. En medarbeider ble lønnet av Orientmisjonen og vi støttet ca 60 fattige familier med skolepenger. Felles for disse familiene er at de har under 2000 kroner i årslønn.

Barnehjem

På grunn av den strenge ettbarns politikken i Kina er det veldig mange foreldreløse barn. Mange av disse havner i barnehjem. Vi støttet et barnehjem med husleie og lønn til tre ansatte. Dette barnehjemmet har 21 barn med cerebral parese. Her er 20 ansatte pleiere.

Unådde folkegrupper

Vi støttet flere evangelister som jobber med å nå ut med evangeliet til unådde folkegrupper.

 

JAPAN

Anniken og Akira Mori fortsatte arbeidet med å gi opplæring til evangelister og menighetsplantere. Det er nå seks under opplæring. Disse kommer med tid til å bli sendt ut til områder der det ikke finnes kristen aktivitet.

I tillegg til Global Mission Center sitt menighetsarbeid er det Non Profit Organization Global Mission Japan, som primært engasjerer seg i hjelpearbeid for katastroferammede etter 11-3-2011. Fem personer er ansatt der. Menighetens gudstjenestefremmøte i 2013 var førti åtte på snittet. Elleve personer ble døpt i 2013.

Vi støttet Masayuki og Chiho Mine som driver menighetsarbeid i byen Onahama. De driver aktivt blant barn, og underviser i engelsk og fiolinspilling. I tillegg til dette har de startet et prosjekt for å hjelpe vanskeligstilte barn.

 

INDIA

Vi har en samarbeidsavtale med stiftelsen Evangelistens Misjonstjeneste. De støttet 443 evangelister, pastorer og bibelkvinner.

De støttet også to barnehjem, institusjon for spedalske, en klinikk samt yrkesopplæring for fattige mennesker. Samarbeidet går, blant annet, ut på at vi samler inn penger til deres prosjekter og de samler inn penger til våre prosjekter. Vi hadde hovedfokus på støtte til evangelister og barnehjem. Roald Føreland var i India i oktober.

 

NORD-KOREA

Dette var det store prosjektet i 2013. Vi støttet bygging drivhus i Nord Korea, gjennom organisasjonen Christian Friends of Korea.

Styremedlem Øyvind Dovland besøkte Nord Korea to ganger. Ivan Wiik, Arild Nordlie, Svenn Erik Johansson og flere personer fra Norge besøkte også landet. Det koster 20.000 kroner å bygge et drivhus i Nord-Korea.

I tillegg støttet vi prosjekt for rent drikkevann gjennom vannpumper og vannfilter. 73 drivhus er satt opp siden januar 2012. Vi har også finansiert og levert 100 vannpumper og en mengde vannfilter. Befolkningen i Nord Korea lider under konstant hungersnød. I følge World Health Organisation lider ca 30 prosent av befolkningen av underernæring.

I 2013 etablerte vi en egen samarbeidsavtale med det nordkoreanske Landbruksdepartementet, som går ut på at vi skal bistå med drivhus, potetproduksjon og morsmelkserstatning til barnehjem. Samarbeidet går ut på både økonomisk bistand og kompetanseoverføring.

 

NORGE

Misjonen har hatt en fulltid ansatt i Norge i 2013. Daglig leder Roald Føreland. I tillegg har flere styremedlemmer hatt koordinerende funksjoner overfor prosjektene ute.

Øyvind Dovland har vært prosjektkoordinator for Nord-Korea

Harald Kjevik har vært prosjektkoordinator for India

Arild Nordlie har vært prosjektkoordinator for Japan.

Tore Svendsen (Litteraturmisjonen) har vært regnskapsfører og har gjort dette vederlagsfritt.

Eirik Larsen har laget bladet, utviklet hjemmesiden, utformet annonser og gjort annet informasjonsarbeid.

Gerd Strøm Olsen har vært behjelpelig med sekretærarbeid og hjulpet med å sende ut takkebrev til givere.

Vårt blad ”Asias millioner” har også dette året hatt positiv utvikling med nye abonnenter. Vi har nå 2903 abonnenter på bladet.

Vår hjemmeside www.eom.no har hatt over 3000 treff.

Vi har også etablert en Facebook-side, facebook.com/orientmisjonen

Vi har produsert videosnutter som er lagt ut på hjemmesiden og facebook-siden. Dette er en ny og fremtidsrettet måte å kommunisere med støtteapparatet på.

Vi har markedsført oss med annonsekampanjer i de kristne avisene Vårt Land, Dagen og Norge I Dag.

Vi har fått noe mediepublisitet gjennom prosjektet i Nord-Korea. Blant annet i Dagen og Stavanger Aftenblad

Vi har hatt 82 misjonsmøter i menigheter og grupper.

Vi har søkt støtte fra stiftelser, legater og firmaer. Dette har resultert i flere hundre tusen i økt støtte.

 

KONTOR

Kontor i Dronningens gate 37 i Kristiansand.

 

ÅRSMØTET

Årsmøtet ble avholdt i Misjonskirken i Oslo lørdag 27. april.

De tilstedeværende representerte 195 stemmer.

Ny styreformann, Arild Nordlie, ble valgt ved akklamasjon.

To faste styremedlemmer Øyvind Dovland ble gjenvalgt, Anne Johanne Botterud (tidligere vara) og Knut Morten Carlsen (ny) ble valgt inn. Som vararepresentanter ble valgt Rannveig Fjær (ny), Svein Løvdal og Harald Kjevik. (I den rekkefølgen). Årsmelding og regnskap for 2012 ble godkjent. Budsjettforslag for 2014 og 2015 ble også godkjent.

Trygve Jordan ble takket for sin trofaste tjeneste i styret gjennom 15 år, hvorav 13 år som formann. Doris Brekkå ble også takket for sin tjeneste gjennom 11 år.

 

ØKONOMI

2013 har vært et godt år for EOM, økonomisk sett. Vi har fått inn 4,2 millioner kroner i gaveinntekter. En økning på 10 % fra 2012. (Et detaljert regnskap vil være tilgjengelig til årsmøte 26. april)

årsmelding inntekter