Intervju Med Samuel Lam

Intervju med Samuel Lam

Intervju med Samuel Lam, som har sittet 20 år i fengsel for sin tro. Denne type vitnesbyrd forklarer den enorme kirkeveksten i Kina. Samuel Lam, døde i fjor 89 år gammel.