Video Om Barna I Kina

Video om barna i Kina

Evangelisk Orientmisjon har produsert en kort video om prosjektene rettet mot barna i Kina. Vi har to prosjekter gående som gir kristen omsorg til foreldreløse barn.