Innblikk I Arbeidet – Nord Korea

Innblikk i arbeidet – Nord Korea

Her er en video som viser noe fra arbeidet i Nord-Korea.

God Fremdrift i drivhusprosjektet

Prosjektmedarbeider Svenn Erik Johansson har nettopp kommet hjem fra Nord-Korea.

Han kan fortelle om god fremdrift med drivhusene.

Tekst: Roald Føreland, Daglig leder

– Drivhusene er i full produksjon og det er fantastisk å se hvilken glede de gir uttrykk for når de viser oss rundt. Her var salat, spinat, kål, agurk og tomat. Helt fri for insektangrep. Her driver de veldig effektivt, forteller han.Vi satte opp et drivhus i en kommune som ikke hadde noen drivhus fra før.

innblikk_i_arbeidetDette ble godt mottatt av ordføreren og når vi kom tilbake noen måneder senere, hadde myndighetene satt opp to drivhus selv, i tillegg til at en annen hjelpeorganisasjon også hadde satt opp to drivhus. Nord-koreanerne har begynt å få opp øynene for den økte effektiviteten ved bruk av drivhus.

Landbruksdepartementet ønsker å øke antall kvadratmeter drivhus i landet fra 1 million m2 til 10 millioner m2.
Alle helseinstitusjoner og barnehager skal være selvforsynte med mat. Derfor er drivhus et veldig viktig bidrag til matproduksjonen. De driver også med husdyr og høner for å få kjøtt og egg. Dette er jo veldig lite effektivt, men det er altså virkeligheten i Nord-Korea.

Gode nyheter

En av grunnene til matmangelen er folks manglende motivasjon til å produsere mat. Da de må levere alt fra seg, slik at myndighetene skal distribuere maten. Det ser ut som det er utsikter til endring her. Vi fikk vite at alt som ble produsert i drivhusene kunne beholdes selv. Dersom dette virkelig stemmer, vil det sannsynligvis føre til betydelig økt matproduksjon
Potetproduksjon

Vi er helt i startgropen med å sette i gang med potetproduksjon. Poteter er mye mer næringsrikt enn ris, så det vill være av stor betydning om dette kunne prioriteres.Vi leverer 25 kilo settepoteter (inkl lagring og transport) for 500 kr pr pose. Sette potetene er av høy kvalitet og er statskontrollerte.

NORD-KOREA

Flag_of_North_KoreaBefolkning: 24 millioner
Hovedstad: Pyongyang
Øverste leder: Kim Jong-un

Verdens strengeste diktaturstat, og fullstendig avhengig av hjelp utenifra. Ifølge WhO er 30% av befolkningen underernært. Dette fører til svekket immunforsvar og sykdom. ungdommene er gjennomsnittlig 11 cm lavere enn dem i Sør-Korea.

Frukttrær

Vi har mottatt en pengesum fra organisasjonen «Plant Et Tre» for å utrede muligheten av å plante trær. Vi har sett på eksisterende frukttrær og har sett at de er i daårlig forfatning. Mye sykdom på trærne og lite kompetanse på å utvikle dette. Pris på nye frukttrær er ca 50 kr pr stk. (inkl transport og gjødsling). «Plant Et Tre» vil også være med å finansiere både frukttrær og solbærbusker.

Rent drikkevann

I tillegg til matauke, har vi levert mer enn 100 manuelle vannpumper. Primært til forskjellige helseinstitusjoner. Grunnen til at vi leverer manuelle vannpumper, er at det som regel ikke er strøm på sykehusene og institusjonene. Vi bidrar også med vannfilter som kan filtrere 48 liter vann pr døgn.
Kan vi formidle evangeliet?

Det å gi mat til mennesker som sulter har en klar moralsk egenverdi. Enda bedre er det å hjelpe dem i gang med å produsere mat selv, slik vi gjør gjennom drivhusprosjektet. Vi kan ikke distribuere bibler eller forkynne evangeliet på vanlig måte, men vi kan gjøre gode gjerninger. Som det står i Skriften:

De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og dele med andre. Slik samler de seg en skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet.

(1.Tim 6, 18-19)

Det at vi kommer som kristne venner av Korea (Christian Friends of Korea), er et stille vitnesbyrd. Deres logo med kors på, står på alt som leveres fra dem.

Det hele begynte i 2012 med et pilotprosjekt med fem drivhus til ca 20.000 kroner pr stk. Nå har vi finansiert og satt opp mer enn 100 drivhus i forskjellige størrelser og varianter. De største er på 320 m2 og koster 100.000 kr. De vi har finansiert flest av, er av plast og koster ca 20.000 kr.