Eirik Larsen Webdesign

Utvidelse av staben

Eirik Larsen er fra 2016 ny medarbeider i EOM. Han skal ha hovedansvar for informasjonsarbeidet.

Eirik Larsen webdesign

– Det er en glede for meg å kunne få komme tettere på arbeidet i misjonen, og bidra med det jeg kan, forteller Eirik.

Han er nemlig ikke helt ukjent med å jobbe for Evangelisk Orientmisjon. Han har stått for det grafiske for Asias Millioner, websiden og avisannonser de siste årene. Eirik har også vært på to turer til Hong Kong sammen med EOM i forbindelse med bibelprosjektet.
I sin 50% stilling får han redaksjonelt ansvar.
Eirik driver til daglig webfirmaet Mediatiger, etter å ha tatt en mastergrad i Samfunns-kommunikasjon ved UiA, samt økonomifag. Han har erfaring fra informasjonsarbeid fra å ha jobbet for bl.a. et større PR-byrå og for Grimstad kommune.

– Vi har ansatt Eirik for å øke vår synlighet på sosiale medier, hjemmeside samt å øke kvaliteten på bladet Asias Millioner, forteller daglig leder Roald Føreland. Vi ser frem til et godt år!

Eiriks visjon for informasjonsarbeidet fremover er at det skal bli lettere å engasjere seg i misjonen, og at vi hjemme får høre flere gode vitnesbyrd fra feltet.