DSC 0079

Hjelp til unge kinesere

Allan Neset har besøkt Evergreen, en av våre samarbeidspartnere i Kina. De driver blant annet et spennende arbeid blant unge og barn.

DSC_0079

Jeg hadde nettopp, sammen med min kone Åse, gleden av å besøke Shanxi og flere av de prosjekter som Evergreen per i dag har sitt fokus på, og det ble en svært inspirerende og trosstyrkende reise. Det var 15 år siden jeg var der sist, og det å oppleve hvordan de stadig søkte nye veier for å gi noe av varig verdi til folk rundt seg, var imponerende.

Vi har tidligere skrevet om Evergreens innsats når det gjelder allmenn helse og det å kunne tilby legehjelp til mennesker som av forskjellige grunner hadde vanskelig for å få slik hjelp. EOM har også vært involvert i arbeidet med å gi hjelp til landbruksprosjekter som har kommet fattige bønder til gode. Dette har vært nyttige og vellykkede prosjekter.

Evergreen har nå en meget bevisst og målrettet satsning på å gi et tilbud til den oppvoksende slekt. Kinesiske barn opplever et stort press fra familien og omgivelsene på å skulle lykkes på skolen, og vi ble fortalt av en mor at hennes åtte år gamle sønn jobbet med skolen frem til leggetid hver dag hele uken igjennom. Svært mange hadde liten eller ingen tid for lek eller å være sosial sammen med andre barn. Evergreen har startet opp med leirarbeid. Et sted som inneholder fellesrom, soverom og har tilstrekkelig uteplass er anskaffet, og her kan barn og unge komme og ja- nettopp få være barn og unge. Leirene gir tilbud om engelskundervisning som gjør at mange i utgangspunktet er interessert, men fremfor alt så er leirene slik vi forbinder med gode, kristne leirer her hjemme. De har blitt et sted hvor de unge kan ” lette på trykket” og ha det trivelig. De ansatte har som målsetting å vise barn og unge at de er verdifulle akkurat slik de er, og de ønsker også å peke på Jesus som var veldig klar på akkurat det budskapet.

Tilbakemeldingene fra leirene er helt entydige og klare. Dette er noe som virkelig treffer et behov. 60 prosent av de som har vært med en gang kommer igjen, og på spørsmål om hva som var så bra svarer ingen engelskunder-visningene selv om også den holder god standard. Nei, svar som ” jeg fant venner”, ”jeg ble sett”, jeg fant kjærlighet”, ” jeg ville ikke dra hjem” var gjengangere. Leirene følges opp ved at man har barne- og ungdomskvelder hver uke i byene Yangqu og Taiyuan som er der hvor Evergreen har konsentrert det meste av sin virksomhet.

Disse kveldene samler mange unge som hver gang får med seg en god porsjon av de verdiene som leirene bygger på. En viktig bieffekt på disse kveldene er at flere av de yngste deltagerne blir kjørt av sine foreldre og dermed er det også en god del voksne som riktignok er passive tilskuere, men som hver gang får med seg det som blir gjort og sagt og får se at deres barn stortrives og kan ta ut sider av seg som de ikke bruker andre steder.

Det var utrolig flott å oppleve den enorme iveren som lederne viste i dette arbeidet. Det er en liten stab 4 personer som er fast med i arbeidet både med leirene og ungdomsmøtene. De har et veldig bra og gjennomtenkt opplegg og var svært dedikerte. I tillegg var det med flere frivillige ledere ved ethvert arrangement som også hadde denne gløden for det de drev med. Vi spurte hvordan de rekrutterte ledere, og til det svarte de at de hadde tre krav til de som skulle være med som ledere. De måtte elske Gud, de måtte elske barn og de måtte elske å ha det gøy.

 

Tekst og foto: Allan Neset, styremedlem EOM