Styrets årsmelding

NORD KOREA

Hovedfokus for prosjektet i Nord-Korea er hjelp til økt matproduksjon og rent drikkevann.

Øyvind Dovland, Sven Erik Johansson, Gunnar Solås, Ivan Wiik og flere personer fra Norge besøkte landet. Det kostet 20.000 kroner å sette opp et drivhus i Nord Korea. I tillegg støttet vi prosjekt for rent drikkevann gjennom vannpumper og vannfilter. Vi har finansiert drivhus og plast til fornyelse av eksisterende drivhus tilsvarende 55 drivhus. Vi har også finansiert og levert 100 vannpumper og flere hundre vannfiltre.

I følge FN lider ca 30 prosent av befolkningen av underernæring.

Sven Erik Johansson, som tidligere har jobbet 9 år inne i Nord Korea, er knyttet til oss på konsulentbasis.

I 2016 hadde vi stort fokus på et flomkatastrofeområde i den nordlige Hamgyong provinsen der 35.000 hus ble ødelagt og 100.000 mennesker ble hjemløse. Øyvind Dovland besøkte dette området i november og vi bevilget penger til 14 drivhus og 300 vannfilter. Det er et stort problem at drikkevann blir forurenset i forbindelse med flom. Ett vannfilter renser 1500 liter vann pr døgn.

Grønnsaksfrø

Vi har distribuert 28.000 pakker med grønnsaksfrø (mest kålrabi og spinat) på mange sykehus og i det flomrammede området Hamgyong. Dersom disse blir sådd og dyrket riktig utgjør det flere tusen tonn med grønnsaker. Disse pakkene blir distribuert til enkeltpersoner og pakkene inneholder forklaring på hvordan man dyrker den aktuelle grønnsaken. Stor honnør til Øyvind Dovland som har organisert dette prosjektet og arrangert flere dugnader med frøpakking. Det er flere hundre timers dugnadsarbeid som ligger bak dette. Nordkoreanerne er svært takknemlige for denne hjelpen.

Sven Erik Johansson og Ivan Wiik reiste en tur til Nord- Korea i samarbeid med den nordkoreanske ambassaden i Stockholm og det nordkoreanske landbruksdepartementet. På denne turen fikk vi startet opp arbeid i byen Singye, som er en veldig fattig by. Her arbeidet de med treplanting. Vi bevilget to store drivhus til denne plassen. Her skal der dyrkes mat og settes i gang med tre-produksjon. Vi jobber også med å få til bikuber. Ble innkalt til et møte med landbruksdepartementet og vi var veldig spente på kva de ville. Det var en tilbakemelding fra de at de var positive og takknemlige for det gode arbeidet som vi gjorde og ønsket at vi kom snart tilbake.

KINA

Aktiviteten i våre prosjekter i Kina har vært stabil i 2016. Vi har arbeid eller støtter arbeid blant fem forskjellige folkeslag og lønner elleve personer.

Bibler

Vår hovedsamarbeidspartner når det gjelder trykking og distribusjon av bibler, er Litteraturmisjonen som driver et bibeltrykkeri på Sri Lanka.

Vi har finansiert trykking av 60.000 ny-testamenter. Vi støttet en norsk mann som jobber med bibeltrykking på dette trykkeriet. Videre støttet vi en person som driver med oversetting av Bibelen til ett minoritetsspråk.

Støtte til fattige barn

Vi støttet organisasjonen Partners In Education som arbeider blant fattige barn. En medarbeider ble lønnet av Orientmisjonen og vi støttet ca 50 fattige familier med skolepenger. Felles for disse familiene er at de har under 5000 kroner i årslønn.

Barnehjem.

På grunn av den strenge ettbarns politikken i Kina er det veldig mange foreldreløse barn. Mange av disse havner i barnehjem. Vi støttet et barnehjem med husleie og lønn til tre ansatte i Hubei-provinsen. Dette barnehjemmet har 30 barn med cerebral parese. Her er 30 ansatte pleiere.

Vi støttet også et barnehjem for funksjonshemmede barn i regi av vår samarbeidsorganisasjon Evergreen i Shanxi- provinsen. Dette var vårt opprinnelige misjonsfelt før 1950, da misjonærene ble kastet ut fra Kina. Loven om at foreldre kun har lov å få ett barn er nå opphevet. Det er nå lov med to barn pr familie. Men konsekvensene av ett-barns politikken kommer til å være der i flere generasjoner.

Unådde folkegrupper

Vi støttet flere evangelister som jobber med å nå ut med evangeliet til unådde folkegrupper. Vi støttet en omreisende bibellærer som gir bibelundervisning til kristne i avsidesliggende områder.

Evergreen

Vi importerte og solgte 200 pakker med håndlagde postkort, produsert av fattige kvinner i Shanxi-provinsen. Evergreen er en kinesisk hjelpeorganisasjon med høy kristen profil. De har prosjekter innen landsbyutvikling, helse, barnehjem og utdanning. Allan og Åse Neset besøkte Evergreen i januar.

INDIA

Vi har en samarbeidsavtale med stiftelsen Evangelistens Misjonstjeneste (EM) som innebærer at vi har overtatt hele det administrative ansvaret for EMs prosjekter i Andra Pradesh/Telangana-provinsen. De støttet 416 evangelister, pastorer og bibelkvinner, to barnehjem, institusjon for spedalske, en klinikk, to bibelskoler, et eldresenter samt yrkesopplæring for fattige kvinner. Vi hadde hovedfokus på støtte til evangelister og barnehjem. Det største prosjektet i 2016 var trykking av en million Markus-evangelier på språket telugu. EM har sin egen årsmelding.

JAPAN

Anniken og Akira Mori har som målsetning å arbeide med å gi opplæring til evangelister og menighetsplantere. Flere av de som har vært under opplæring er nå sendt ut til andre steder i Japan, og Global Mission Center (GMC) holder kontakt med dem. Dette gjelder Masayuki Mine i Onahama, Shohei Yamamoto i Iwaki og Ken Nishiono i Miharo, nær Kooriyama. I tillegg til Anniken og Akira var det tre ansatte på GMC. Antall medlemmer i menigheten var 60. Gudstjenestefremmøte var i gjennomsnitt ca 40 personer i 2016. GMC driver også et hjelpearbeid for de som ble rammet av tsunamien i 2011. Anniken Mori passerte 67 år i desember 2016, men hun vil fortsette sin tjeneste, for GMC. Menigheten driver også kafe og bokhandel. GMSCleier ut lokaler til kort-tids evangeliseringsteam fra USA.

Mer informasjon finnes på deres hjemmeside www.globalmissioncenter.com

HJEMMEARBEIDET

Misjonen har hatt en fulltid ansatt i Norge; daglig leder Roald Føreland. Vi har også Svein Løvdal ansatt i 20 % stilling med informasjonsarbeid og møtevirksomhet. I tillegg har flere styremedlemmer hatt koordinerende funksjoner overfor prosjektene ute.

Øyvind Dovland har vært prosjektkoordinator for Nord Korea

Harald Kjevik har vært prosjektkoordinator for India. Han avsluttet dette engasjementet da EOM overtok f.o.m. 1.august. Arild Nordlie har overtatt denne funksjonen.

Arild Nordlie har vært prosjektkoordinator for Japan. Han har også hatt møter samt enkelte administrative funksjoner.

Tore Svendsen (Litteraturmisjonen) har vært regnskapsfører og har gjort dette vederlagsfritt.

Eirik Larsen har laget bladet, utviklet hjemmesiden, utformet annonser og gjort annet informasjonsarbeid. Larsen avsluttet sitt engasjement i august og ble erstattet av Christine Kristoffersen.

Gerd Strøm Olsen har vært behjelpelig med sekretærarbeid og hjulpet med å sende ut takkebrev til givere.

Vårt blad ”Asias millioner” har nå 3600 abonnenter. Økning med 450 fra 2015

Vår hjemmeside www.eom.no har hatt over 3000 treff.

Vi har en facebook-side. Denne viste seg å være svært nyttig da Øyvind Dovland ble intervjuet på TV2. Vi la link til intervjuet og fikk mer enn 5000 visninger.

Vi har markedsført oss med annonsekampanjer i de kristne avisene Vårt Land, Dagen, Norge I Dag, Korsets Seier og Ennå Er Det Håp.

Vi har fått noe mediepublisitet gjennom prosjektet i Nord Korea. Blant annet i Dagen, Vårt Land og Fædrelandsvennen, samt andre regionale og lokale aviser. Øyvind Dovland ble dessuten intervjuet på TV2 nyhetene i forbindelse med flomkatastrofen i Nord Korea.

Vi har hatt 97 misjonsmøter i menigheter og grupper.

Vi har søkt støtte fra stiftelser, legater og firmaer. Dette har resultert i flere hundre tusen i støtte.

KONTOR

Kontor i Dronningens gate 37 i Kristiansand.

ÅRSMØTET

Årsmøtet ble avholdt i Misjonskirken i Oslo lørdag 23. april.

De tilstedeværende representerte 145 stemmer.

Ranveig Bremer Fjær ble valgt til styremedlem for tre år.  Rolf Martin Næss og Knut Morten Carlsen ble vara, i den rekkefølgen. Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent. Budsjettforslag for 2017 og 2018 ble enstemmig godkjent. Anniken Mori fra Japan deltok og hun ble takket fra misjonens ledelse og flere misjonsvenner for 43 års arbeid i misjonen. Gjestetaler var også Sven Trygve Svendsen som arbeider på Litteraturmisjonenes bibeltrykkeri på Sri Lanka.

ØKONOMI

2016 har vært et meget godt år for EOM, økonomisk sett. Vi har fått inn 6 millioner kroner i gaveinntekter. En økning på 20 % fra 2015. (Et detaljert regnskap vil være tilgjengelig til årsmøtet.)