Videointervju med Øyvind Dovland

Hei! Her kan du se et intervju på FM TV med Øyvind Dovland om hans engasjement for Evangelisk Orientmisjon.

Trykk på linken:

https://www.youtube.com/watch?v=Hz0wsFO_Ajw