Til EOM

Vil nå alle med Ordet

Evangelisk Orientmisjon går sammen med Litteraturmisjonen om å trykke bibler og nytestamenter på 19 minoritetsspråk.

Dette er språk som tidligere aldri har hatt Guds Ord.

– I forrige utgave av Asias Millioner skrev vi at vi skulle trykke Det nye testamente på 21 minoritetsspråk. Dette tallet er redusert til 19, da ikke alle språkene er ferdig oversatt, sier daglig leder i Evangelisk Orientmisjon, Roald Føreland.
Han gleder seg over det store prosjektet som Evangelisk Orientmisjon skal ha i år – å nå de minst nådde.
– Da følger vi misjonsbefalingen helt konkret. Det er inspirerende å tenke på at hvert nytestamente som deles ut, havner i hendene på personer som aldri før har lest det på sitt eget språk, sier Føreland. I første omgang er det snakk om små opplag på mellom 1.000 og 6.000 testamenter. Prisen for et opplag vil derfor variere mellom 25.000 – 150.000 kroner. For en forsamling, organisasjon eller vennegruppe vil det være mulig å betale for førsteopplaget til en hel folkegruppe.

Mange uten skriftspråk
Men det er langt fra noen enkel jobb å nå ut til alle språk med evangeliet. Mange av språkene som regnes som unådde har ikke engang et skriftspråk eller en grammatikk. Når evangelister og andre prøver å nå frem til disse folkegruppene, må de hele tiden kommunisere via et tredje språk. Derfor er det ikke rart om folk ser på evangeliet som noe fremmed.
Av jordens 7.100 språk er det totalt 4.450 som ennå ikke har fått noen deler av Bibelen oversatt. Hvis man tar India som eksempel, så har landet omkring 420 språk. Av dem har 52 fått hele Bibelen oversatt, mens 49 språk har nytestamentet tilgjengelig. Mange indiske folkegrupper regnes derfor fortsatt som unådde.

Gode nyheter! Vi har fått et gaveløfte. En anonym giver har sagt at han vil gi oss 1 million kroner hvis vi klarer å samle inn det samme. Til nå har vi greid å samle inn 187.000 kroner til prosjektet.

Vil du være med å gi  Guds Ord til nye folkegrupper? Bruk gavekonto 3000.15.76719 eller Vipps 70393.