India EHH Leptra Nett

Fortsatt behov for hjelp til spedalske i India

India-EHH-skilt-nett  India-EHH-leptra-nett

Lepra-klinikken og bofellesskapet i Andhra Pradesh trenger fortsatt vår støtte

Selv om sykdommen er mer under kontroll i India, og staten har avsluttet sitt lepra-prosjekt, er det fortsatt behov for bistand. Vår samarbeidspartner, EHH, driver en klinikk og sykestue med 20 sengeplasser. De som kommer dit må ofte være isolerte fordi de har hatt sykdommen lenge, og har kommet for sent til effektiv behandling. Pasientene er normalt svært fattige, og EHH dekker derfor både opphold, mat og den medisinske hjelpen. To sykepleiere arbeider fast på lepra-klinikken, og i tillegg kommer legen på besøk en gang i uken.

India-EHH-staff_1 To sykepleiere sammen med bestyrer på lepra-klinikken. 

I tilknytning til sykestuen er det bygget opp en koloni av tidligere pasienter. Disse er såpass friske at medisinsk oppfølging ikke lengre er nødvendig. På grunn av skadene fra sykdommen har de ikke noe sivilt liv å vende tilbake til. EHH har bygget små boenheter hvor disse tidligere pasientene kan bo for seg selv med trygge rammer og støtte når det trengs. Rundt 70 beboere lever i dag i spedalske-kolonien. Myndighetene gir dem en minstepensjon, men denne er så liten (rundt 120 kroner i måneden) at de er avhengige av hjelpen de får fra EHH. Også denne bolighjelpen er gratis, og i tillegg får de matvarer som ris, matolje og enkelte andre råvarer.

Det har gjort et uutslettelig inntrykk å se den takknemligheten som uttrykkes av de som har fått hjelpen. Jesu ord og eksempel er blitt erfart på en praktisk måte, og mange har kommet til tro gjennom dette. Et kapell er bygget på området, og her samles beboerne til ukentlige gudstjenester og andre aktiviteter. I tillegg utnyttes bygget til yrkesopplæring, og over 500 jenter fra området og landsbyene rundt har fått opplæring i sying nettopp her. Treningen gir mange av jentene muligheter for inntektsbringende arbeid. Aktivitetene i kapellet drives i stor grad av kona til stedets vaktmann, og hun fyller mange roller; pastor, sanger, lærer og vaktmester. Hun gjør en enestående innsats på alle områder.

Av Allan Neset


Hvem er Evangelistens Helping Hand?

«Evangelistens Helping Hand» (EHH) er en av to samarbeidspartnerne som Orientmisjonen har i India. EHH er en menighetsbevegelse med rundt 30.000 medlemmer fordelt på rundt 570 menigheter, og de disponerer om lag 138 kirkebygg eller møtelokaler. De fleste menighetene samles i friluft, under enkle tak som beskytter mot sol og regn, eller i hjemmene. EHH driver diakonalt omsorgsarbeid som en del av det menighetsbyggende arbeid. Blant annet har de eldresenter, helseklinikk, barnehjem, yrkesopplæring og et arbeid blant spedalske. Hele 308 pastorer, evangelister og bibelkvinner er på lønningslisten, og arbeidet de utfører er omfattende. Arbeidet blant de spedalske ledes av Armas Halonen og hans kone Harita Priah.


Fakta om lepra-sykdommen

Spedalskhet, eller lepra, er en infeksjonssykdom forårsaket av lepra-basillen. Spedalskhet angriper særlig hud og nerver, infeksjonen kan behandles, men følgetilstandene er kroniske. 64 % av verdens 460.000 registrerte spedalske bor i india. 2–3 millioner pasienter lever med permanent nerveskade på grunn av spedalskhet. (Wikipedia)