Bjarne Foran PUST

Friskt PUST fra Nord-Korea

15 år gamle James Chinkyung Kim ga Gud et høytidelig løfte mens han satt sammenkrøpet i skyttergraven under Korea-krigen for over 60 år siden. Sjansen for å overleve var minimal. På to år var hans sør-koreanske kompani blitt redusert fra 800 til 17 mann. Han sa til Gud, «hvis du lar meg overleve, så skal jeg vie livet mitt til å arbeide for fred og forsoning med mine fiender i Nord-Korea og Kina». Den unge mannen holdt sitt løfte. I dag er Dr. Kim 83 år gammel, og står bak hele to elite-universiteter i tidligere fiendeland – YUST i Kina, og PUST i Nord-Korea.

Prof. dr. med. Bjarne Bjorvatn foran universitetet PUST i Pyonyang.

Kinesisk æresborger

Veien dit skulle bli lang for unge James Chinkyung Kim. Etter krigen kom han seg til England hvor han i løpet av 60-tallet tok en doktorgrad i teologi. Siden ble han en velstående forretningsmann både i Sør-Korea og i Florida. Så kom tiden for å gjøre alvor av løftet sitt. Han solgte alt han eide, og i 1992 startet han Yanbian University of Science and Technology (YUST) i den koreansk-befolkede Yanji-provinsen nordøst i Kina. YUST er et moderne kompleks hvor all undervisning foregår på engelsk. Det donor-finansierte universitetet ble en stor suksess, og som takk for innsatsen ble Dr. Kim i 1998 utnevnt til kinesisk æresborger.

Uventet benådning

Dr. Kim ville overbevise de nordkoreanske myndighetene, og spesielt den store lederen Kim Yong Il, om fordelene ved en lignende etablering som YUST i Nord-Korea. Ved et besøk i Pyongyang i 1998 ble han imidlertid arrestert og anklaget for å være amerikansk spion. I 40 dager satt han i dødscellen, men dagen før henrettelsen ble han helt uventet benådet. Det hadde gjort inntrykk på Kim Yong Il at Dr. Kim i sitt nyskrevne testamenterte donerte sin kropp til medisinske studier ved Pyongyang-universitetet, og at han som amerikansk statsborger innstendig bad USA om å avstå fra eventuelle straffetiltak mot Nord-Korea.

Bjarne Bjorvatn sammen med Dr.Kim i Nord-Korea.

Offisiell invitasjon

Dr. Kim fikk forlate landet, men to år senere bad Kim Yong Il den tidligere dødsdømte fangen om å komme tilbake til Pyongyang for å etablere et engelskspråklig søsteruniversitet til YUST. En tomt på omkring 1000 dekar ble tilbudt like sør for byen, og etter flere års omfattende byggevirksomhet kunne universitetet endelig åpnes i oktober 2010. PUST (Pyongyang University of Science and Technology) har i dag omkring 750 studenter fordelt på språkstudier (særlig engelsk og kinesisk), landbruksfag, biologi, ingeniørstudier (elektrisitet, data) og studier innen internasjonal finans og ledelse. Odontologi er nettopp blitt etablert, og høsten 2017 startet undervisningen også for medisin-studenter. Det medisinske fakultetet rommer også farmakologi, folkehelse og sykepleierfag.

Høy kvalitet

PUST har høy status, er gratis, og de aller fleste studentene tas inn på grunnlag av prestasjoner. Det tilbys kompetanse på bachelor- og master-nivå, og enkelte studenter med mastergrad har også begynt på sine doktoravhandlinger. Jeg fikk selv mulighet til å vurdere en rekke masteroppgaver, og ble imponert over deres høye kvalitet. PUST deltar i internasjonale utvekslingsprogram, og har en rekke avtaler med utenlandske universiteter. Rundt 80 akademikere, mange fra internasjonalt kjente universiteter, har tradisjonelt bidratt i undervisningen, og de fleste dekker egne kostnader. Høsten 2017 ble dette antallet betydelig redusert, ettersom USA ikke lenger tillater sine statsborgere å undervise i dette landet.

Samarbeidet fungerer

Ledelsen ved PUST består delvis av utvalgte representanter for myndighetene i Nord-Korea, og delvis av representanter for utenlandske sponsorer og akademikere. Samarbeidet går stort sett bra. De fleste utlendingene representerer faktisk kristne organisasjoner, noe myndighetene er vel kjent med. Misjonering i alle former er som kjent strengt forbudt, og universitetsområdet er innegjerdet og overvåket. Studentene har stort sett ikke tilgang til Internett, og ingen kan forlate området uten tillatelse. Likevel, diskret møtevirksomhet begrenset til utlendinger i deres eget boligområde blir vanligvis ignorert.

Kontraster

«Juche» kalles Kim Il Sungs lære om uavhengighet og selvberging, og utgjør den bærende statsfilosofien i Nord-Korea. I tillegg til faglige studier må derfor alle studentene gjennom opplæring i Juche. Mange timers utearbeid hører også med til pensum, i tillegg til prosesjoner, marsjer og patriotiske sanger. Hver dag starter med morgengymnastikk foran universitetets hovedinngang. Kontrasten til vestlige universiteter er stor.

Oppfylt løfte – håp om vennskap

Vestlige medier bringer sjelden gode nyheter fra Nord-Korea. Den strengt sentralstyrte kommuniststaten, som har verdens fjerde største hær, atombomber og et rakettprogram som skremmer hele verden, har vært lite villig til å endre sin militærpolitikk – til tross for internasjonale fordømmelser. Virkelighetsoppfatningen er svært forskjellig. En fortsatt konfrontasjonspolitikk kan derfor få katastrofale konsekvenser. Gradvis oppbygging av tillit synes å være den eneste farbar vei. PUST representerer et lyspunkt av håp om fredelig sameksistens. Dr. Kim, som holdt sitt løfte til Gud, ble første utenlandske æresborger av Nord-Korea, og da han i fjor gikk av som president for PUST ble han utnevnt som styreleder for det prestisjetunge Kim Il Sung Universitetet i Pyongyang.

Av Prof. dr. med. Bjarne Bjorvatn