Natsuki Kusano

Japan: 20 år med kafédrift for Jesus

Et kontaktpunkt for søkende.

20 års jubileum

I år er det 20 år siden EOM startet sin enorme innsats for kaféarbeid i Japan. Det var våre unge misjonærer Tone og Sven Ludvigsen sin visjon som utløste satsingen med leie av eget lokale i 1998 i en av Iwakis hovedgater, East Street, så navnet på kafeen ble “East Street Club”, ESC. En av pastorene i byen som ble bedt om å være med i ESC´s styre var Kei Masui. Denne erfaringen førte til at han i dag er leder for ungdomsarbeidet i hele DOMEI, tilsvarende det japanske misjonsforbund.

Ros til EOM´s kaféarbeid

Kei Masui fikk sterk inspirasjon gjennom ESC og senere dets etterfølger Light House. I desember hørte jeg ham understreke dette i en andakt: “Gjennom ESC arbeidet kom vi til og med i kontakt med unge stoff-misbrukere og fikk se at evangeliet løste dem! I dag er to slike blitt heltids- arbeidere i Guds rike. At dette skjedde nettopp i en landsens by som Iwaki var viktig! Da kan det skje i storbyer også!”

ESC konseptet går videre

Natsuki Kusano

Nå er pastor Masui ivrig engasjert i å trene unge arbeidere og pastorer i DOMEI til å starte lavterskel tilbud over hele Japan. I storbyer kan man leie lokaler noen timer på dagen, eller rett og slett møtes som en gruppe på Starbucks, eller lignende.

Fra Light House til Cross Cafe

EOM´s kafésatsning varte i hele 11 år, og mange misjonærer og japanske arbeidere var involverte. Arbeidet ga frukt som vi møter i flere menigheter i byen, og mange andre husker arbeidet. Etter katastrofen dukket arbeidet opp igjen gjennom Taira- menighetens nye, store bygg. Først som fri-kafé for forkomne i 2011 (i tillegg til alle kaffe-samværene i møterommene i flyktninge-leirene), og siden som Cross Cafe fra 2012. En ung sympatisk dame, Natsuki Kusano, fant veien til Light House engelsk-klasse i 2006. I dag er hun ny arbeider i Cross Cafe!

Bønnesvar!

Gud har åpnet veier for oss når det gjelder medarbeidere og inntekter. Fortsett å be om Guds hjelp, og for våre gode medarbeidere, som pastor Kei og andre, som søker å nå ut til nye med evangeliet! Vi hører stadig om oppstart av nye kafeer rundt omkring i Japan.

Anniken Mori