Levering Av Froposer

Frø, vann og helsehjelp til Nord-Korea

Foto: Eivind Bakke overleverer grønnsaksfrø til en av sykehusdirektørene som ble besøkt på turen.

Et team på 14 personer kom tilbake fra Nord-Korea i midten av juni etter å ha gjennomført et 3-ukers program i landet. Turen ble gjennomført av vår viktigste samarbeidspartner CFK (Christian Friends of Korea), og to norske representanter var med – Gunnar Solås og Eivind Bakke. Formålet var vedlikehold av vannpumper og utstyr, lab-opplæring i forbindelse med kampen mot tuberkulose, samt diagnostisering og behandling av hepatitt B.

Nye sanksjoner har gjort hjelpearbeidet vanskelig, men en del tiltak er det fortsatt mulig å gjennomføre. Håpet er at sanksjonene vil forsvinne etter hvert som de internasjonale relasjonene blir bedre.

Vannforsyningssystemene ble inspisert og vedlikehold utført på 8 ulike steder. Blodprøver ble tatt og analysert fra over ett tusen pasienter. Over en periode på 9 dager ble 894 pasienter fulgt opp på ulike klinikker. 198 nye pasienter ble tatt inn i programmet bare på den siste turen. Hepatitt-programmet (kalt HOPE) har side 2015 undersøkt 3.669 personer og startet behandling av 1.114 pasienter med påvist sykdom. Aldersfordelingen er fra 13 til 71 år. 62 pasienter har så langt dødd som følge av for sen behandling, men programmet viser ellers gode resultater. Helsemyndighetene har uttrykt stor takknemlighet for hjelpen som ble gitt.

EOM bidrar aktivt til finansiering av aktivitetene, og sender også egne deltakere. Det er særlig satsningen på rent vann og matproduksjon (grønnsaksfrø og drivhus) som har vært fokus. Som tidligere nevnt kan 1 kilo frø gi hele 10 tonn med kålrabi. Grønnsakdyrking er sammen med forsyning av rent vann svært effektiv bistand.

Grønnsakene som det gis frø til er kålrot, brokkoli, kål, honningmelon, salat, løk, erter, chili, spinat, squash og tomater. Grønnsakene er næringsrike og passer bra til de aktuelle dyrkingsforholdene. Det gis kurs og veiledning sammen med frøene.