Her ser vi Bob Luke fra Bethel Assembly dele ut mat. De siste ukene er hjelpen til India blitt intensivert, og tusenvis av norske kroner er byttet i grønnsaker. Maten deles ut av våre indiske samarbeidspartnere til fattige familier. Frem til nå er det blitt delt ut mat til mer enn 8000 familier!
Her ser vi Bob Luke fra Bethel Assembly dele ut mat. De siste ukene er hjelpen til India blitt intensivert, og tusenvis av norske kroner er byttet i grønnsaker. Maten deles ut av våre indiske samarbeidspartnere til fattige familier. Frem til nå er det blitt delt ut mat til mer enn 8000 familier!     

Koronaviruset har ført til store endringer for EOM

30. April 2020
– Koronaviruset har tvunget oss til å tenke ut nye måter å jobbe på. Så langt har det vært vellykket, sier daglig leder Roald Føreland.

Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.  (Joh. 14, 27)

Det er gått noen dager siden 12. mars. Da kom den norske regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid for å forsøke å hindre spredningen av koronaviruset i Norge. Kirker, misjonshus og bedehus er stengt. Mange kristne organisasjoner har måttet permittere sine ansatte. Men ikke Evangelisk Orientmisjon. 

– Vi har bare fått mer å gjøre. Og gaveinntektene har økt den siste måneden. Jeg er veldig imponert over giverglede og støtte i forbønn og oppmuntringer fra mange av våre medarbeidere og støttespillere. Det gir håp og tro på fremtiden. Det viser at vi står sammen i vanskelige tider. Krisetider er ofte Kristustider, sier Roald Føreland. 

Han har måttet avlyse to turer til Nord-Korea i mars og mai. De er utsatt på ubestemt tid. All reise- og møtevirksomhet er satt på vent. I stedet er digitale hjelpemidler tatt i bruk. 

– Vi har startet med ukentlige stabsmøte på Skype. I tillegg har jeg lært meg å bruke Zoom og Teams. Disse hjelpemidlene gjør det mulig å ha større møter. Det gjelder både styremøter, stabsmøte og komitémøter. Og årsmøtet vårt holdt vi nylig med en direkteoverføring via nettet. Det fungerte over all forventning, mye takket være gode innslag fra misjonsfeltene. Målinger viser at over 800 personer har sett hele eller deler av årsmøtet. Men valgbiten av møtet, den har vi måttet utsette, forteller Roald. 

Selv om hverdagen er preget av tiltakene for å stoppe koronaviruset, fortsetter misjonsarbeidet.      

– Arbeidet i India har fått et enda sterkere humanitært preg. Vi har alltid hatt fokus på både helse, utdanning og omsorg i tillegg til den «rene forkynnelsen», men dette arbeidet har forsterket seg nå i virus-krisen. Også i Japan har vi den senere tiden opplevd at arbeidet har fått en økt omsorgs-profil, forteller redaktør i Asias Millioner, Allan Neset. 

For at giverne fortsatt skal få god informasjon om arbeidet på misjonsfeltene har EOM valgt å satse mer på kommunikasjon. 

– Vanligvis gir vi ut åtte nummer av Asias Millioner. I år kommer vi i stedet med ti nummer, et ekstra i mai og et ekstra i august. Vi har også startet med ukentlige misjonsnyheter på hjemmesidene våre, og med ukentlige oppdateringer på Facebook om arbeidet vårt. I tillegg bygger vi opp en Instagramkonto rettet mot ungdom og unge voksne, forteller Roald. 

Regnskapsfører Tore Svendsen er godt fornøyd med tallene. 

– Man skulle tro at i disse tider, hvor vi ikke kan ha møter rundt omkring, at gavene til misjonen skulle gå ned. Men i Evangelisk Orientmisjon har vi mange trofaste venner som brenner for arbeidet vi gjør, forteller Tore.

I tillegg til være regnskapsfører er han også kontaktperson overfor våre samarbeidspartnere i India. 

– Når jeg kikker på tallene i gaveinntekter bare for India så var de på 217.245 kroner i april i 2019. I april i år så har vi foreløpig fått inn 283.945 kroner. I tillegg har har vi fått øremerkede gaver til sykehuset, til symaskiner og til ei lita trykkpresse. Så det er en pen økning, sier Tore. 

Givere som gir penger til øremerkede prosjekter skal være trygge på at pengene går dit de er tenkt. De siste ukene har derfor Allan Neset, reisesekretær Svein Løvdal og Roald Føreland ringt til flere hundre faste givere for å informere om EOMs arbeid. 

– Når vi trues av en ytre fiende trenger vi det kristne fellesskapet. Det gir styrke, sier Roald Føreland.

– La oss fortsette å oppmuntre hverandre!

La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid. 

(Hebr. 4, 16)

Powered by Cornerstone