Her ser vi nordmennene Gunnar Solås (øverst) og Øystein Grødem (under tanken) på oppdrag for EOM i Nord-Korea. De jobber med å legge inn vann på et sykehus som før hjelpen bare hadde en håndpumpe på utsiden av bygget.
Her ser vi nordmennene Gunnar Solås (øverst) og Øystein Grødem (under tanken) på oppdrag for EOM i Nord-Korea. De jobber med å legge inn vann på et sykehus som før hjelpen bare hadde en håndpumpe på utsiden av bygget.     

Generasjoner blir skadet

15. Mai 2020
Underernæring er både kronisk og utbredt i Nord-Korea. Hele generasjoner blir påvirket fra å vokse normalt, i følge en australsk rapport.

Kostmangfoldet i Nord-Korea er lite, og tilgangen til proteiner er bekymringsfullt. 43 prosent av befolkningen i Nord-Korea er anslått å være underernært. 

Når barn ikke får nok næring vokser de heller ikke som de skal. I dag er cirka en av fem nordkoreanske barn under fem år lavere enn alderen deres skulle tilsi. Men selv om det er høye tall, er det en forbedring fra hungersnøden på 1990-tallet. Da hadde over 60 prosent av barna en lavere høyde enn de normalt skulle ha. 

Barna som vokste opp under den store hungerskrisen på 1990-tallet, er i dag selv foreldre. – Man kan se hvordan underernæring påvirker neste generasjon, skriver Nazanin Zadeh-Cummings og Lauren Harris fra Australia i sin store rapport om Nord-Korea: «Humanitær hjelp i Nord-Korea: Behov, sanksjoner og fremtidige utfordringer.» 

Rapporten ble nylig publisert hos Centre for Humaniatarian Leadership og kan leses i sin helhet her: Behov, sanksjoner og fremtidige utfordringer i Nord-Korea

I Nord-Korea anslås det nå at 10,9 millioner mennesker, av en befolkning på 25 millioner, trenger en form for humanitær hjelp.

– Dette er en viktig og interessant rapport. Tallene er faktisk litt lavere enn vi har hørt tidligere, både fra WHO og Røde Kors. Anslagene har tidligere vært at så mye som 60% av befolkningen er underernært, sier Roald Føreland, daglig leder i Evangelisk Orientmisjon (EOM)

EOM har siden 2011 satt opp drivhus i Nord-Korea i samarbeid med Christian Friends of Korea og andre.

– Sammen med våre givere har EOM finansiert mer enn 200 drivhus. Flere tusen tonn næringsrike grønnsaker produseres årlig. Vi har også i samme periode gitt vannforsyningsanlegg, vannpumper og vannfiltre slik at folk skal få rent vann, sier Føreland.

Nord-Koreas forekomst av tuberkulose (TB) er den høyeste i verden, med 513 per 100.000 innbyggere (i følge tall fra 2017). Trusselen om multiresistent TB er også stor. Bare 1.732 pasienter startet behandling i 2017, av anslagsvis 5.200 tilfeller, i følge den australske rapporten. Sammen med Christian Friends of Korea jobber EOM med å utstyre flere TB sykehus med innlagt vann og nødvendig medisinsk utstyr. 

Generasjoner blir skadetEOM har siden 2011 satt opp drivhus i Nord-Korea i samarbeid med Christian Friends of Korea og andre.

 

 

 

 

 

 

Powered by Cornerstone