Denne uken har 14.000 familier fått gratis mat!

22. Mai 2020
Det er en fortvilet situasjon i India. Millioner av fattige har mistet jobben. Denne uken har lokale kristne delt ut mat til 14.000 familier i Andhra Pradesh – med støtte fra Evangelisk Orientmisjon.

Første gang vi delte ut mat delte vi ut til 1200 fattige familier i landsbyen vår. Da folk i nabolandsbyen hørte om det, kom de og spurte om de også kunne få. Men i nabolandsbyen bor det mange flere fattige, cirka 5000 familier. Hvordan skulle vi klare det? Men så ba jeg over det, og tenkte at «Ingenting er umulig for Gud». Han ga mat til israelittene da de var i ørkenen i 40 år. Og han ga mat til profeten Elias gjennom tørken som varte i tre og et halvt år. Så ja, det ville helt klart bli en vanskelig oppgave, men med Guds hjelp skulle vi klare det, forteller Prasanth Halonen i Evangelistens Helping Hand. 

Det er nå flere uker siden, og behovet for hjelp har bare vokst. På grunn av indiske myndigheters «lockdown», for å forsøke å stanse spredningen av koronaviruset, er det mange som har mistet jobben. Millioner av fattige, folk som vanligvis lever fra hånd til munn, har ingen oppsparte midler. Når ikke de tjener penger i løpet av dagen, har de ikke råd til mat når kvelden kommer.

Da folk i området hørte om de kristne som ga gratis mat til fattige, fikk Prasanth mange henvendelser. 

– Så mange ville ha mat! Hvordan skulle vi klare det? Oppgaven virket umulig. Men så spurte jeg Gud om han kunne gi meg styrke til å hjelpe folk i de andre landsbyene også. Og Gud har lyttet til våre bønner. Han har åpnet dører i Norge så vi kunne gi mat til de fattige rundt oss. Det er fantastisk hvordan Gud velsigner, sier Prasanth. 

Ni landsbyer
Prasanth er med i et råd for alle landsbyene i området. Da han fortalte dem om planene om å dele ut mat i stor skala, meldte det seg mange frivillige fra landsbyene for å hjelpe til. Sammen har de pakket og distribuert mat til 14.000 mennesker i ni forskjellige landsbyer. 

– Vi pakker syv kilo grønnsaker i hver pose, syv forskjellige grønnsaker. En pose er nok mat i en uke til en familie på fire personer. De som har voksne barn og svigerbarn boende hjemme får to poser, forteller Prasanth.

– Hva sier folk?

– Først og fremst er de kjempeglade og takknemlige. Noen har tårer i øynene når de tar i mot maten. Det er en fantastisk følelse å kunne være til nytte for andre på denne måten. Særlig når jeg ser gleden i øynene deres, sier Prasanth Halonen. 

Familien Halonen har en lang tradisjon for å hjelpe folk. 

– Moren og faren min var kjent for å hjelpe folk, og det har vi fortsatt med. Hvis folk får problemer er det ofte de sier til hverandre; «gå og spør de kristne om hjelp». Men dette som skjer i India nå – det er så konkret og så stort og det rammer så mange. Folk kjemper hardt for å fø familien sin. Maten vi deler ut varer en uke. Så får vi be om at Gud sender mer! 

Powered by Cornerstone