– Det er på grunn av Guds kjærlighet vi er her i dag. Vi har lært fra Bibelen at vi skal elske vår neste som oss selv. Derfor deler vi ut gratis mat til de som trenger det, sa pastor Juhani da han talte på matututdelingen i landsbyen Juvvalapalem. Både pressen og en lokalpolitiker var til stede på arrangementet.
– Det er på grunn av Guds kjærlighet vi er her i dag. Vi har lært fra Bibelen at vi skal elske vår neste som oss selv. Derfor deler vi ut gratis mat til de som trenger det, sa pastor Juhani da han talte på matututdelingen i landsbyen Juvvalapalem. Både pressen og en lokalpolitiker var til stede på arrangementet.     

– Misjonen vår blir lagt merke til!

02. Juli 2020
Siden mars måned har EOM finansiert utdeling av mat til mer enn 32.000 familier i India. Dette blir lagt merke til – både av lokalbefolkningen og indiske medier. – Da vi delte ut mat i landsbyen Juvvalapalem fikk vi til og med besøk av en lokalpolitiker. Selv om han var hindu deltok han på matutdelingen vår, forteller pastor Juhani Halonen.

Nylig delte Evangelistens Helping Hand (EHH) ut grønnsaker til 300 fattige familier i landsbyen Juvvalapalem i distriktet West Godavari. En lokal politiker fra Legislative Assembly ble invitert til å delta. 

– Politikeren, Mr. Rambabu, ble både forbauset og begeistret over å høre om den store matutdelingen vår i samarbeid med Evangelisk Orientmisjon i Norge. Han sa han satte stor pris på å bli invitert til arrangementet vårt. Mr. Rambabu deltok også på åpningen av det nye sysenteret vårt i landsbyen Elurupadu. Da han ble intervjuet av pressen, som også var til stede, fortalte han at han satte stor pris på de norske gavene og nordmenns engasjement for folket vårt, forteller pastor Juhani Halonen i EHH.

– Misjonen vår blir lagt merke til! Før matutdelingen ledet pastor Ishmael de fremmøtte i en takkebønn til Gud. – Alle deltok i bønnen, selv om flere var hinduer, forteller pastor Juhani. – Misjonen vår blir lagt merke til! Etter talene og bønnen stilte folk seg i lange rekker, med god avstand mellom hverandre, for å ta i mot hver sin porsjon med mat. – Misjonen vår blir lagt merke til! Hver familie fikk en pose med syv kilo grønnsaker. – Misjonen vår blir lagt merke til! I tillegg fikk de en pose med basismatvarer. – Misjonen vår blir lagt merke til! I landsbyen Elurupadu åpnet Juhani det nye sysenteret til EHH. Lokalpolitikeren var med hit også, og fikk en omvisning på senteret. På bildet ser du Juhani stå med ei saks i hånda, og politikeren, Mr. Rambabu, stå til høyre for ham. – Misjonen vår blir lagt merke til! Det første årskullet med sømelever er klare til å sette i gang i Elurupadu. – Misjonen vår blir lagt merke til! Nyheten om matutdelingen i landsbyen Juvvalapalem ble omtalt i en av de største lokalavisene i området.
Powered by Cornerstone