Fornøyd lokal representant i et av “våre” veksthus.
Fornøyd lokal representant i et av “våre” veksthus.     

Nye veksthus til Nord-Korea

01. Oktober 2020
EOM har siden 2011 bygget drivhus i Nord-Korea i samarbeid med våre samarbeidspartnere. Sammen med våre givere har EOM finansiert svært mange drivhus, vannpumper og vannfiltre. Vi har også hatt flere prosjekter, blant annet potetprosjekt og jordbruksopplæring, samt at vi har sendt mange typer grønnsaksfrø. 

 

 

 

I denne koronatiden har det meste av arbeidet «satt på vent» pga. situasjonen, men vi har hele tiden fulgt med og hatt dialog med samarbeidspartnerne våre. Dersom deler av arbeidet av grunner vi ikke rår over blir satt «på vent», har vi sett at Gud åpner dører når tiden er inne.

Nå kan vi med glede si at støtten til 5 nye veksthus er effektuert og klare til å settes opp. Det har vært mange- og vanskelige forhandlinger med myndighetene for å få dette til i en tid som denne, men samarbeidspartnerne våre har stått på, og nå er det altså klart for 5 nye veksthus. Disse er planlagt plassert ved 5 forskjellige klinikker hvorav 2 også fungerer som brødfabrikker.  

Våre prosjekter er som kjent knyttet til det å gi syke og underernærte tilgang på næringsrik kost og rent vann, behov som høyst sannsynlig har blitt forverret under koronaen. Vær med i bønn om at forholdene må legge seg til rette for at de planlagte drivhusene kan bli satt opp uten vanskeligheter, og til velsignelse for dem de er ment for.  

Nye veksthus til Nord-Korea

Det er godt å se at arbeidet gror i Nord-Korea.

 

Nye veksthus til Nord-Korea

Vi gleder oss til gode avlinger.

 

Nye veksthus til Nord-Korea

 Det er veksthus av denne størrelsen vi nå er med på igjen.

Powered by Cornerstone