Flinke karer som står på for å selge ved til inntekt for Nord-Korea.
Flinke karer som står på for å selge ved til inntekt for Nord-Korea.     

Ved til salgs

22. Oktober 2020
Kjære venner, også i år selger vi ved til 60 kr pr sekk (gran). Det er fritt tilkjørt forutsatt at det er i nærheten av Kristiansand.

 

Pengene vi får inn fra vedsalget, går uavkortet til veksthus prosjekter i Nord-Korea, og mer om prosjektene kan du lese her: https://eom.no/vart-arbeid/nord-korea

Bestilling ved sms eller telefon til Sigurd Grønningsæter: Tlf 91677613

Spre dette gjerne til andre.

Vi benytter anledningen til å takke dugnadsgjengen bestående av: Sigurd Grønningsæter, Torbjørn Håland og Jon Helge Jansen.

Siden 2017 har de jobbet flere hundre dugnadstimer og samlet inn 229.000 kroner.

PS! Dugnadsgjengen påtar seg også andre oppdrag innen hage, maling og enkle snekkeroppdrag.

Powered by Cornerstone