Vannfiltrene er med å gi rent drikkevann som bedrer helsen og ernæringsstatusen betraktelig.
Vannfiltrene er med å gi rent drikkevann som bedrer helsen og ernæringsstatusen betraktelig.     

Rent drikkevann for nordkoreanerne

11. Desember 2020
Mange nordkoreanere, spesielt de som bor ute i distriktene, henter vann fra ubeskyttede brønner, kilder eller elver der vannet ofte er forurenset. Dette leder til kronisk diaré, underernæring og mange alvorlige helseutfordringer. Diaré er den vanligste dødsårsaken i Nord-Korea blant små barn.

I mange år har Cristian Friends of Korea (CFK), en av våre samarbeidspartnere, gitt tuberkulosesenterne vannfiltre for å gi rent drikkevann. Det har vist seg at disse fungerer veldig bra i lokal sammenheng, og bedrer helsen og ernæringsstatusen til pasienter som rehabiliteres etter tuberkulose. CFKs mål er å sende et vannfilter hjem med hver tuberkulosepasient. Vi vet at dette vil forbedre helsen til disse pasientene, samt familiene deres.  

Med minimal rengjøring og vedlikehold, kan et slikt vannfilter vare i 10 år eller mer, og det gir rent, trygt drikkevann til alle i husstanden.

Rent drikkevann for nordkoreanerne Rent drikkevann for nordkoreanerne Rent drikkevann for nordkoreanerne Rent drikkevann for nordkoreanerne Rent drikkevann for nordkoreanerne Rent drikkevann for nordkoreanerne Rent drikkevann for nordkoreanerne
Powered by Cornerstone