Nydelige Japan i full blomstring.
Nydelige Japan i full blomstring.     

Utfordringer og gleder i Japan

11. Mars 2021
Anniken Mori fra Norge forteller at de nylig opplevde et nytt jordskjelv i Japan. Skjelvet hadde sitt senter utenfor kysten av den nordlige delen av deres hjemfylke, Fukushima.

Det ble omtalt som et etterskjelv etter det store skjelvet for 10 år siden og hadde en styrke på hele 7,1. Heldigvis lå det så dypt i havet at det ikke ble dannet noe tsunami denne gangen, og det medførte kun mindre personskader på rundt 155 mennesker, samt materielle skader på ca 1400 hus og veier og jernbane.

I menigheten opplever de positive ting selv om covid-19 selvsagt preger virksomheten også der. Et medlem, Toshihiro, har vært svært syk med hjerneslag og lammelse på høyre side og menigheten dannet en bønnekjede for ham der noen ba kontinuerlig i 24 timer. Han er nå mye bedre og i full rehabilitering.

De har også nylig hatt enda en dåp. Misjonsarbeid i Japan dreier seg ofte om å se «den ene» bli frelst og døpt og det er stor glede når dette skjer.

Iwaki hvor familien Mori har sin tjeneste har rundt 337.000 innbyggere og 25 menigheter. Menighetene er små og man regner med at det kun er 0.3 % av innbyggerne som er kristne. Vi må derfor be om at våre venner må få oppleve en stor kommende innhøsting av alt som er sådd ut.

Utfordringer og gleder i JapanAkira døper nyfrelste Koosei Satoo.
Powered by Cornerstone