M28-konferanse

23. August 2021
22.–23. OKTOBER 2021 arrangeres M28-konferansen i Bergen. Hele 26 misjonsorganisasjoner, bevegelser og enkeltmenigheter går sammen om å arrangere en misjonskonferanse med fokus på verdens unådde folkeslag.
Ifølge Joshua Project finnes det i dag 3,23 milliarder (42,5%) unådde og minst nådde mennesker på jord. M28 skal styrke norske menigheters og organisasjoners innsats for å nå unådde folkeslag med evangeliet.
 
"Meg er gitt all makt i himmelen og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende."
Matt.28.18-20.
 
Bli med på konferanse. Les mer på https://xn--unddkonferansen-ilb.no/
Powered by Cornerstone