Gledelig respons på utfordring i Japan

07. September 2021
Forleden sendte vår mangeårige Japanmisjonær, Anniken Steineger Mori, ut et lite nødrop om situasjonen på kafeen de driver i tilknytning til menigheten i Japan.

Tekst: Allan Neset

 

Menigheten i Taira har i flere år drevet et omfattende evangeliserende og humanitært arbeid i tillegg til gudstjenester og mer ordinær menighetsvirksomhet, og i dette arbeidet har lavterskeltilbudet, Cross kafe, vært sentralt.
 
Det er mange som har fått sitt første møte med menigheten gjennom arbeidet her, og Hanna Mori har lagt ned en stor innsats i å drive dette tilbudet. Den bekymringen som Anniken delte skyldtes at det nå var betydelig slitasje både på personell og utstyr. Hanna har stort sett stått alene med ansvar for både å lage mat og kaffe, samt annen praktisk drift som renhold og økonomistyring. Noe av utstyret ble kjøpt brukt da kafeen startet og er således modent for utskifting. Viktigst ble det å få tak i ny oppvaskmaskin og ny kaffemaskin.
 
Annikens nyhetsbrev som påpekte disse forholdene førte til at det i løpet av kun kort tid kom inn over 150 000 kroner til dette formålet. Vi er takknemlige til både Gud og gode givere for at arbeidet på kafeen dermed kan holde frem, da vi vet hvor viktig dette har vært for manges møte med menigheten og det kristne budskapet.
Powered by Cornerstone