Milliarder av mennesker har fortsatt ikke hørt evangeliet

10. September 2021
Milliarder av mennesker har fortsatt ikke hørt evangeliet. Ifølge Joshua Project finnes det i dag 3,23 milliarder (42,5%) unådde og minst nådde mennesker på jord.
22.–23. OKTOBER 2021 arrangeres M28-konferansen i Bergen som skal styrke norske menigheters og organisasjoners innsats for å nå unådde folkeslag med evangeliet. Meld deg på du også og bli med på konferansen! https://unåddkonferansen.no/
Powered by Cornerstone