James Hudson Taylor, mannen som trodde Gud

21. September 2021
Få, om noen, enkeltpersoner har preget vår organisasjon så sterkt som den engelske pionermisjonæren, James Hudson Taylor. Hudson Taylor besøkte Oslo i november 1889 og hans tale inspirerte til starten på Norsk Kinamisjon som vår organisasjon het frem til dagens navn ble tatt i bruk da maoistene kastet misjonærene ut av Kina på begynnelsen av 50-tallet.

Tekst: Allan Neset

Starten
Hudson Taylor vokste opp i en forholdsvis velstående familie i England der faren drev stedets apotek. Han var tidlig interessert i medisinfaget og forberedte seg på å bli lege. Imidlertid var det noe som ble mer viktig for ham, og det var utfordringen fra Kina.

Han vokste opp i et kristent hjem som var preget av tillit til Gud og viktigheten av bønn, så da han selv opplevde en personlig omvendelse i unge år ble det viktig å søke Guds vilje med livet sitt. I en av disse personlige andaktsstundene opplevde han at Gud gav han ordet «Kina». Det var ikke mye han visste om dette veldige landet, men fra da av begynte han å lese alt han kom over, og han begynte også å pugge kinesiske tegn.

 

CIM
Hudson Taylor kom seg etter hvert til Kina, og for ham var det viktig å ikke bli værende i de kjente havnebyene hvor det var flere engelske og også andre utenlandske handelsforetak. Hans kall var til innlands-Kina. Etter en tid hvor han var utsendt for organisasjonen Chinese Evangelization Society, var han tilbake i England og startet China Inland Mission (CIM).

Det som kjennetegnet den var at man ikke skulle be om midler, men legge alle behov frem for Gud i bønn så ville Han sørge for dem. Dette var et prinsipp som Hudson Taylor lenge hadde levd etter i sitt eget liv, og han hadde opplevd at selv om det ofte så mørkt ut så hadde alltid Gud en plan og en løsning.Et annet kjennetegn på CIM var at de tilstrebet en mest mulig kinesisk levemåte i sitt virke. De gikk i kinesisk tøy, klippet håret slik kineserne gjorde og delte i ett og alt kinesernes kår og utfordringer.

 

Forbindelsen til EOM
Da vår organisasjon ble startet i 1889, var det viktig for stifterne at også vi skulle ha de samme reglene. De første årene var vi assosierte med CIM på en måte som gjorde at vi sendte misjonærer gjennom deres etablerte arbeid. Det var også slik at våre utsendinger måtte innom CIM i London på vei ut til Kina for de siste forberedelsene.

Som en av våre tidligere misjonærer så treffende sa det: «vi måtte lære å bli gode engelskmenn før vi kunne bli gode misjonærer».

 

Stadig aktuelt
Prinsippene til Hudson Taylor har fulgt vår misjon helt til i dag. I manges øyne er vi fremdeles «Hudson Taylor- misjonen» og utsagnet «Ha tro til Gud» har vært en viktig bekjennelse i vårt arbeid. Også kontakten med - og samarbeidet med CIM som senere har skiftet navn til Overseas Missionary Fellowship (OMF), har blitt ivaretatt.

Vi har i nyere tid hatt besøk av både 4. og 5. generasjon Hudson Taylor i våre sammenhenger, og vi hadde også et samarbeid om tjeneste i Kina fra begynnelsen av 1990-årene til et godt stykke inn på 2000-tallet.

 

Ny bok
Historien om Hudson Taylor er i stor grad også vår historie. Derfor gleder vi oss over enhver ny bok som forteller om denne viktige misjonæren. Forlaget Proklamedia har en bokserie de kaller «Kristne Helter». Her finnes boken «Hudson Taylor. Langt inn i Kinas hjerte». Dette er en god tittel på en bok om mannen som ikke bare dro inn i det vi geografisk kan kalle Kinas hjerte, men som også brakte et frelsende evangelium inn i mange kineseres hjerte.

Boken er lettskrevet og informativ og gir et godt bilde av de utfordringer som misjonærene møtte da de ankom Kina. Den gir også en god beskrivelse av de kamper og prøvelser som den unge Hudson Taylor opplevde som ung gutt hjemme i England da han kjempet med kallet. Dette er en bok vi trygt anbefaler til våre lesere. Vi har skaffet noen eksemplarer fra forlaget, så boken kan bestilles gjennom vårt kontor på mail eom@eom.no eller telefon 9013 8020.

Powered by Cornerstone